Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2022-12-14 10:00

Transmisje z obrad sesji Rady Miasta

Wyniki głosowań

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 22 listopada 2022 r.
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 271/22 (komentarzy: 0) - budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 272/22 (komentarzy: 0) - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 279/22 (komentarzy: 0) - uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 280/22 (komentarzy: 0) - ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 281/22 (komentarzy: 0) - przyjęcia Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2022-2024,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 282/22 (komentarzy: 0) - przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2023-2025”,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 283/22 (komentarzy: 0) - zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie wskazanym kandydatom na repatriantów wraz z członkami najbliższych rodzin,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 28
  - 284/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Mała Odrzańska - część działki nr 30/30 oraz część działki nr 30/31 z obrębu ewidencyjnego 1037 Szczecin–Śródmieście na rzecz jej użytkownika wieczystego,
Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 28
  - 285/22 (komentarzy: 0) - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 286/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 287/22 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska 4” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 288/22 (komentarzy: 0) - skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin.
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 28
  - 289/22 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 290/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Dobrej Wróżki),
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 291/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Magiczna),
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 292/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Chochołowska),
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 293/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Kresowian),
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 294/22 (komentarzy: 0) w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Mieczysława Lisowskiego).
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
6. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
7. Zamknięcie obrad.