Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2022-11-22 10:00

Transmisje z obrad sesji Rady Miasta

Wyniki głosowań

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z:
  - IV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 26 września 2022 r.
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 18 października 2022 r.
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 247/22 (komentarzy: 0) - Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 25
  - 252/22 (komentarzy: 0) - przyjęcia aneksu nr 2 do umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 253/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 254/22 (komentarzy: 0) - określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 255/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej Statutu,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 256/22 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trasa Nowoprzestrzenna 2” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 257/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej, stanowiącej działkę numer 23/7 z obrębu ewidencyjnego numer 3021,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 258/22 (komentarzy: 0) - wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Szczecin,
Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 10 Obecnych : 27
  - 259/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 260/22 (komentarzy: 0) - ustalenia na rok 2023 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 28
  - 261/22 (komentarzy: 0) - ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2023,
Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 28
  - 262/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 263/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 264/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze.
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 265/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Optimmum Sp. z o.o.),
Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 266/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Proent Sp. z o.o.),
Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 267/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Wintoro Sp. z o.o.),
Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 268/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (Optimmum Sp. z o.o.),
Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 269/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (Proent Sp. z o.o.),
Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 270/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (Wintoro Sp. z o.o.).
Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 273/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2022,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 274/22 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin,
Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 26
  - 275/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Mirabelki),
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 276/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Anielska),
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 277/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Kryształowa),
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 278/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Jana Brzechwy).
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
5. Informacja o podmiotach, w których wykonywana będzie praca wskazana przez sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XLIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin