Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2022-11-22 10:00

Transmisje z obrad sesji Rady Miasta

Wyniki głosowań

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z:
  - IV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 26 września 2022 r.
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 18 października 2022 r.
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 247/22 (komentarzy: 0) - Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 25
  - 252/22 (komentarzy: 0) - przyjęcia aneksu nr 2 do umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 253/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 254/22 (komentarzy: 0) - określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 255/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej Statutu,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 256/22 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trasa Nowoprzestrzenna 2” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 257/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej, stanowiącej działkę numer 23/7 z obrębu ewidencyjnego numer 3021,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 258/22 (komentarzy: 0) - wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Szczecin,
Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 10 Obecnych : 27
  - 259/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 260/22 (komentarzy: 0) - ustalenia na rok 2023 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 28
  - 261/22 (komentarzy: 0) - ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2023,
Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 28
  - 262/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 263/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 264/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze.
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 265/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Optimmum Sp. z o.o.),
Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 266/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Proent Sp. z o.o.),
Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 267/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Wintoro Sp. z o.o.),
Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 268/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (Optimmum Sp. z o.o.),
Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 269/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (Proent Sp. z o.o.),
Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 270/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (Wintoro Sp. z o.o.).
Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 273/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2022,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 274/22 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin,
Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 26
  - 275/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Mirabelki),
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 276/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Anielska),
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 277/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Kryształowa),
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 278/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Jana Brzechwy).
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
5. Informacja o podmiotach, w których wykonywana będzie praca wskazana przez sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XLIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin