Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Zestawienie zarejestrowanych projektów uchwał

Sesja:
XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2022-10-18 10:00

Transmisje z obrad sesji Rady Miasta

Wyniki głosowań

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 6 września 2022 r.
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 225/22 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok,
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 226/22 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 227/22 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026.
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 229/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zbycie akcji w spółce InwestStar S.A.,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 230/22 (komentarzy: 0) - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 231/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Darniowej 1, stanowiącej działkę numer 120/2 z obrębu ewidencyjnego numer 1072,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 232/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na dokonanie darowizny gminnej nieruchomości położonej przy ulicy Łaziebnej,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 233/22 (komentarzy: 0) - ustanowienia pomnika przyrody,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 234/22 (komentarzy: 0) - ustanowienia zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 235/22 (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 26
  - 236/22 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Parkowa” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 237/22 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Świerczewska” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 238/22 (komentarzy: 0) - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Derdowskiego” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 239/22 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Hoża” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 26
  - 241/22 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Św. Kingi” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 242/22 (komentarzy: 0) - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 243/22 (komentarzy: 0) - stawek podatku od nieruchomości,
Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 244/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie,
Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 245/22 (komentarzy: 0) – skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 28
  - 246/22 (komentarzy: 0) – skargi na nienależyte wypełnianie obowiązków przez Prezydenta Miasta Szczecin,
Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 26
  - 248/22 (komentarzy: 0) – skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie,
Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 27
  - 249/22 (komentarzy: 0) – skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 27
  - 251/22 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie i Kierownika Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie,
Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 27
  - 250/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych.
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. samorządowych instytucji kultury.
6. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin