Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2022-09-06 10.00

Transmisje z obrad sesji Rady Miasta

Wyniki głosowań

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 28 czerwca 2022 r.
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 178/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Arminotto Sp. z o.o.),
Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 29
  - 179/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Provitel Sp. z o.o.),
Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 180/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Bookmacher Sp. z o.o.),
Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 181/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Zjednoczone Pb. Rozrywkowe S.A.),
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 182/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Casino Sp. z o.o.),
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 183/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie (Arminotto Sp. z o.o.),
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 184/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie (Provitel Sp. z o.o.),
Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 185/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie (Bookmacher Sp. z o.o.),
Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 186/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie (Casino Sp. z o.o.),
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 187/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Dubois 23 w Szczecinie (Arminotto Sp. z o.o.),
projekt uchwały odrzucony w głosowaniu
Głosujących ZA: 1 Głosujących PRZECIW: 27 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 188/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Dubois 23 w Szczecinie (Provitel Sp. z o.o.),
projekt uchwały odrzucony w głosowaniu
Głosujących ZA: 0 Głosujących PRZECIW: 27 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 189/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Dubois 23 w Szczecinie (Bookmacher Sp. z o.o.),
projekt uchwały odrzucony w głosowaniu
Głosujących ZA: 0 Głosujących PRZECIW: 29 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 190/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Medella S.A.),
Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 191/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Casino Sp. z o.o.),
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 192/22 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Zjednoczone Pb. Rozrywkowe S.A.),
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 193/22 (komentarzy: 2) - ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 30
  - 194/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Białowieskiej 6, stanowiącej działkę numer 11/2 z obrębu ewidencyjnego numer 2142,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 30
  - 195/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Nadodrzańskiej - działka nr 10/4 z obrębu ewidencyjnego 1051 Szczecin–Śródmieście,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 30
  - 196/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Szosy Polskiej stanowiącej działkę numer 16/6 z obrębu ewidencyjnego numer 3203,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 30
  - 197/22 (komentarzy: 0) - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 30
  - 198/22 (komentarzy: 0) - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 30
  - 199/22 (komentarzy: 0) - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 30
  - 200/22 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 30
  - 201/22 (komentarzy: 0) - zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: ul. Maciejkowej, ul. Kalinowej, ul. Limby, ul. Jaworzynki,
Głosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 202/22 (komentarzy: 0) - zaliczenia drogi na ulicy Północnej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 203/22 (komentarzy: 0) - zaliczenia drogi na ulicy Powrotnej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
Głosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 204/22 (komentarzy: 0) - zaliczenia drogi na ulicy Jantarowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
Głosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 205/22 (komentarzy: 0) - zaliczenia drogi na ulicy Czesława Miłosza do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 206/22 (komentarzy: 0) - pozbawienia części ul. Potok kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 30
  - 207/22 (komentarzy: 0) - pozbawienia ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 208/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Margle kredowe nad jeziorem Szmaragdowym”,
Głosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 209/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 210/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. "Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych" w Szczecinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. "Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych",
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 30
  - 211/22 (komentarzy: 0) - oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 30
  - 212/22 (komentarzy: 0) - oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 30
  - 213/22 (komentarzy: 0) - planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 214/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi,
Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 215/22 (komentarzy: 0) - uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Szczecin”,
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 216/22 (komentarzy: 0) - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2022 roku,
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 176/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Tilebeinów),
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 217/22 (komentarzy: 0) - zmiany nazwy nabrzeża w porcie morskim w Szczecinie (Nabrzeże Ukraińskie),
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 218/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Trzmielowa),
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 219/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Franciszka Jamrożego),
Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 29
  - 220/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Frezjowa),
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 221/22 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Czereśniowy Sad),
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 222/22 (komentarzy: 0) - rozpatrzenia petycji dot. opłat w publicznej komunikacji zbiorowej,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 223/22 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 177/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych.
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
5. Informacja z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu przy ul. Ostrowskiej 7 w Szczecinie oraz Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Wyspiańskiego 24 w Szczecinie.
6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za 2021 rok.
7. Informacja na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez: radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego osobami prawnymi Miasta, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.
8. Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych w 2021 r. na terenie administrowanym przez Nadzór Wodny Szczecin.
9. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XLII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin