Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2022-06-28 10:00

Transmisje z obrad sesji Rady Miasta

Wyniki głosowań

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XL zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 24 maja 2022 r.
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2021 rok. (https://bit.ly/3u5d4cm)
5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2021 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin wotum zaufania (projekt nr 164/22 (komentarzy: 0)).
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
7. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin.
7.1. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 2021 rok.
7.2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta.
7.3. Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego miasta.
7.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
7.5. Informacja o stanie mienia komunalnego.
7.6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
7.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2020 roku (projekt nr 134/22 (komentarzy: 0)).
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
7.8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2021 (projekt 165/22 (komentarzy: 0)).
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 116/22 (komentarzy: 0) - demontażu pomnika „Poległym w Walce o Wyzwolenie Dąbia”, zlokalizowanego przy ul. E. Gierczak w Szczecinie,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 121/22 (komentarzy: 0) - usunięcia Pomnika Uczestników Wielkiej Wojny Ojczyźnianej,
projekt odesłany do projektodawcy
  - 122/22 (komentarzy: 0) - usunięcia Pomnika Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Radzieckich,
projekt odesłany do projektodawcy
  - 123/22 (komentarzy: 0) - usunięcia Pomnika Poległym w Walkach o Wyzwolenie Dąbia,
projekt wycofany przez projektodawcę
  - 124/22 (komentarzy: 0) - likwidacji sowieckich pomników w Szczecinie,
projekt odesłany do projektodawcy
  - 135/22 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 136/22 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 137/22 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026,
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 138/22 (komentarzy: 0) - udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. ”Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszczącej i jeziora Dąbie”,
Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 139/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Potok, stanowiącej działkę numer 3/1 z obrębu ewidencyjnego numer 4063,
Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 140/22 (komentarzy: 0) - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 141/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 95, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/2 o pow. 0,2290 ha, obr. 1021 oraz obniżenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 25
  - 142/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Sebastiana Klonowica, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 20/8 i 23/20 z obrębu 2046,
Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 143/22 (komentarzy: 0) - powierzenia zadania jednostce budżetowej pn. "Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego",
Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 144/22 (komentarzy: 0) - zamieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. "Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego" w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. "Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego",
Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 145/22 (komentarzy: 0) - wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego,
Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 146/22 (komentarzy: 0) - udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu,
Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 147/22 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Wincentego Pola” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 148/22 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Bandurskiego, Gaińskiej” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 149/22 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - ul. Cukrowa” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 150/22 (komentarzy: 0) - aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin,
Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 25
  - 152/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Heleny Majdaniec na terenie parku miejskiego im. Jana Kasprowicza w Szczecinie,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 153/22 (komentarzy: 0) - określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin na rok szkolny 2022/2023,
Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 154/22 (komentarzy: 0) - ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 155/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 156/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 157/22 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kobylanka na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 158/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,
Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 159/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 160/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 161/22 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie,
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 162/22 (komentarzy: 0) - skargi na Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie,
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 24
  - 163/22 (komentarzy: 0) - przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecin uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów,
Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 166/22 (komentarzy: 0) – zasad używania herbu, flagi, pieczęci, hejnału Miasta Szczecin oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta i sztandaru Rady Miasta,
Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 167/22 (komentarzy: 0) – zasad przyznawania Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina,
Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 168/22 (komentarzy: 0) - zasad przyznawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecin,
Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 169/22 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej placowi w mieście Szczecinie (plac Kazimierza Wielkiego),
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 170/22 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Jutrzenki),
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 171/22 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Dzierzby),
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 172/22 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Czarodziejska),
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 173/22 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Kawki),
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 174/22 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Horyzontalna),
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 175/22 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę Nr XXIV/694/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie.
Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
9. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Pyrzycach na obszarach powiatów pyrzyckiego, myśliborskiego, gryfińskiego, stargardzkiego, szczecińskiego, choszczeńskiego za rok 2021 oraz sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Gryfinie na obszarach powiatów gryfińskiego, polickiego, myśliborskiego, m. Szczecin za rok 2021.
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XLI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin