Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2021-11-23 10:00

Transmisja wideo z sesji Rady Miasta

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 7 września 2021 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 221/21 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę nr XIV/484/20 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 222/21 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 223/21 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 224/21 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Wolframowej, stanowiącej działkę numer 10/8 z obrębu ewidencyjnego numer 4214 (Dąbie 214),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 225/21 (komentarzy: 0) - udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 403/6 z obrębu 3011, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Dojazdowej, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 226/21 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Władysława Nehringa, stanowiącej działkę numer 8/8 z obrębu ewidencyjnego numer 3054,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 227/21 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ul. Hangarowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 6/61, 6/62, 6/63 i 6/60, z obrębu 4404,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 29
  - 228/21 (komentarzy: 0) - ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2022,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 229/21 (komentarzy: 0) - ustalenia na rok 2022 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 29
  - 230/21 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto - Świętego Ducha” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 231/21 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bukowo - Kombatantów" w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 232/21 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino - Gocław - Strzałowska” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 233/21 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - lotnisko 4” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 234/21 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Szczecin z międzynarodowego stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 29
  - 235/21 (komentarzy: 0) - zmiany załącznika do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, zawierającego wykaz jednostek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 236/21 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 237/21 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Portowców),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 240/21 (komentarzy: 0) - skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 241/21 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 243/21 (komentarzy: 0) - udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.” Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszczącej i jeziora Dąbie”,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 29
  - 244/21 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Forsycji),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 245/21 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Turniowa),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 246/21 (komentarzy: 0) - diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 247/21 (komentarzy: 0) - ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecin.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 29
  - 242/21 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 29
5. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2020 w związku z uchwalaniem planów miejscowych albo ich zmianą.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin