Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2020-11-24 10:00

Transmisja wideo z sesji Rady Miasta

Część 1

Część 2

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 30 czerwca 2020 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
3. Informacja Prezydenta Miasta o podejmowanych działaniach w związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej stanu epidemii.
4. Stanowisko w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji pt. "Szczecin - miasto wolne od dyskryminacji". (Link do Stanowiska: https://tiny.pl/721r8 )
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
5. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 240/20 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Szczecin do Spółki New Cogen Sp. z o.o.,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 31
  - 246/20 (komentarzy: 0) - rozpatrzenia petycji dot. ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie wdrożenia kompleksowego programu działań antydyskryminacyjnych oraz dofinansowania i udzielania pomocy prawnej i psychologicznej dla osób LGBT oraz ich bliskiej rodziny,
projekt nie został przyjęty
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 15 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 215/20 (komentarzy: 0) (wersja 2 po autopoprawkach) - budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 216/20 (komentarzy: 0) (wersja 2 po autopoprawkach) - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 217/20 (komentarzy: 0) (wersja 2 po autopoprawkach) - uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 210/20 (komentarzy: 0) (z autopoprawką) - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 218/20 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 219/20 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu Olimpijskiego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 220/20 (komentarzy: 0) - nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
  - 221/20 (komentarzy: 0) - zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie i nadania Statutu Szczecińskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 222/20 (komentarzy: 0) - ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2021 r.,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 223/20 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna – Andrzeja Struga” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 226/20 (komentarzy: 0) - Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2020-2025,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 31
  - 227/20 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 31
  - 228/20 (komentarzy: 0) - udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezbudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Stawnej 10,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
  - 229/20 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Bulwar Gdański 9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/7 z obrębu 1086,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
  - 230/20 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 36 z obrębu 4157, odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu tej nieruchomości oraz odmowy udzielenia bonifikaty od ceny netto przy zbyciu w trybie bezprzetargowym,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
  - 232/20 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Srebrnej 16a, stanowiącej działkę nr 6/2 o pow. 0,0388 ha, obr. 4174,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 233/20 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
  - 234/20 (komentarzy: 0) - wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecin Lewobrzeże,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
  - 235/20 (komentarzy: 0) - wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecin Prawobrzeże,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
  - 236/20 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 237/20 (komentarzy: 0) - ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2021,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
  - 238/20 (komentarzy: 0) - ustalenia na rok 2021 opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 31
  - 239/20 (komentarzy: 0) - ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 31
  - 241/20 (komentarzy: 0) - wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 31
  - 244/20 (komentarzy: 0) - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 242/20 (komentarzy: 0) - określenia niższych niż ustawowe stawek podatku od nieruchomości,
projekt nie został podjęty
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 0 Głosujących PRZECIW: 19 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
  - 243/20 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 31
  - 245/20 (komentarzy: 0) - sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale uchylającej opłatę targową,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 247/20 (komentarzy: 0) - określenia niższych stawek podatku od środków transportowych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 0 Głosujących PRZECIW: 17 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 31
  - 248/20 (komentarzy: 0) - uchylenia uchwały Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn z dnia 12 października 2020 r. w sprawie odwołania członka zarządu oraz uchwały Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania członka zarządu.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 31
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin