Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
VIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2019-06-25 10:00

Transmisja wideo z sesji Rady Miasta

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2018 rok.
5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin wotum zaufania (190/19 (komentarzy: 2)).
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
7. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin.
  7.1. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 2018 rok.
  7.2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta.
  7.3. Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego miasta.
  7.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  7.5. Informacja o stanie mienia komunalnego.
  7.6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej.
  7.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku (166/19 (komentarzy: 0)).
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  7.8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2018.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 131/19 (komentarzy: 0) - zmiany nazwy urzędowej placu w Szczecinie,
projekt nie przyjęty
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 7 Głosujących PRZECIW: 20 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 167/19 (komentarzy: 1) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 185/19 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 186/19 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 168/19 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na lata od 2020 do 2041,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 26
  - 169/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 170/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 171/19 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Andersena 3” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 172/19 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 173/19 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
  - 174/19 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 175/19 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 176/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 177/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 178/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 179/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kingi 3, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. Radna Edyta Łongiewska-Wijas oświadczyła, że oddała głos przeciwko projektowi uchwały nr 179/19 (komentarzy: 0), ale system tego nie wykazał.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 180/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 181/19 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 4, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 182/19 (komentarzy: 0) - ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r.,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 183/19 (komentarzy: 0) - zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 184/19 (komentarzy: 0) - zaliczenia drogi łączącej ulicę Orlą z ulicą Rysia do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 188/19 (komentarzy: 0) - skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin,
projekt nie przyjęty
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 6 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 189/19 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 191/19 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach w roku 2019,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 204/19 (komentarzy: 0) - skargi na działania Komendanta Straży Miejskiej i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 206/19 (komentarzy: 0) - powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 207/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
9. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z VIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin