Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
VII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2019-05-28 10:00

Transmisja wideo z sesji Rady Miasta

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ślubowanie radnej Agaty Grendy.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 159/19 (komentarzy: 0) - protestu wyborczego (Rada Osiedla Kijewo),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 29
  - 160/19 (komentarzy: 0) - protestu wyborczego (Rada Osiedla Kijewo),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 161/19 (komentarzy: 0) - protestu wyborczego (Rada Osiedla Żelechowa),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 162/19 (komentarzy: 0) - protestu wyborczego (Rada Osiedla Pogodno),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 163/19 (komentarzy: 0) - protestu wyborczego (Rada Osiedla Zawadzkiego Klonowica),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 164/19 (komentarzy: 0) - protestu wyborczego (Rada Osiedla Gumieńce),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 165/19 (komentarzy: 0) - protestu wyborczego (Rada Osiedla Pomorzany),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 132/19 (komentarzy: 0) - odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 133/19 (komentarzy: 0) - wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 134/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 135/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 136/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Teatralnemu Kana w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 137/19 (komentarzy: 0) - przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 138/19 (komentarzy: 0) - przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 139/19 (komentarzy: 0) - przekształcenia placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą „Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Szczecinie”,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 140/19 (komentarzy: 0) - likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 141/19 (komentarzy: 0) - dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1, wchodzącej w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 142/19 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie",
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 143/19 (komentarzy: 0) - zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w ramach naboru konkursowego RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 144/19 (komentarzy: 0) - wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 145/19 (komentarzy: 0) - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 146/19 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego spółki „Szczeciński Fundusz Pożyczkowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 147/19 (komentarzy: 0) - zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 27
  - 148/19 (komentarzy: 0) - przyjęcia przez Radę Miasta Szczecin Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 149/19 (komentarzy: 0) - zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 151/19 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 152/19 (komentarzy: 0) - kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2020 i lata następne,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 153/19 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Pistacjowa),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 154/19 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Agawowa),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 155/19 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicom w mieście Szczecinie (ul. Galaktyki, ul. Plejady),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 156/19 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Przy Parku),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 157/19 (komentarzy: 0) - skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 26
  - 158/19 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 26
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Szczecin za 2018 r. (https://bit.ly/2Kcs4PD)
7. Sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny Gminy Miasto Szczecin na lata 2017-2019. (https://bit.ly/2WrTZ4n)
8. Raport z realizacji "Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok". (https://bit.ly/2VVIzln)
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z VII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin