Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
II zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2018-12-18 10:00

Transmisja wideo z sesji Rady Miasta

Część 1

Część 2

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z I sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniach 22 i 28.11.2018 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 284/18 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok,
z autopoprawkami
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 285/18 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne,
z autopoprawkami
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 25
  - 286/18 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku,
z autopoprawkami
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 26
  - 275/18 (komentarzy: 0) - nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Laurowa, ul. Imbirowa),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 278/18 (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 26
  - 279/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Hoża” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 28
  - 291/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Karola Miarki” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 292/18 (komentarzy: 0) - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - Santocka" w Szczecinie,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 293/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Tenisowa” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 282/18 (komentarzy: 0) - ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2019,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 287/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 288/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ks. abpa Grzegorza z Sanoka 13, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73 o pow. 0,0212 ha, obr. 2069,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 28
  - 289/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w rejonie ul. Ostrowskiej, stanowiącej działki nr: 12/16, 12/17, 12/18, obręb 3030,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 27
  - 290/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 38/4 z obrębu ewidencyjnego 3074, położonej w Szczecinie przy ul. Poznańskiej 3a,
projekt odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 294/18 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 295/18 (komentarzy: 0) - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2019,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 296/18 (komentarzy: 0) - nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 299/18 (komentarzy: 0) - uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 300/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 338/18 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 301/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 30
  - 302/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe - Klęskowo,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 303/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 30
  - 304/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Centrum,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 30
  - 305/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 30
  - 306/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo - Grabowo,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 30
  - 307/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie - Pilchowo,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 29
  - 308/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino - Gocław,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 30
  - 309/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 30
  - 310/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 311/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo - Bezrzecze,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 30
  - 312/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 313/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Majowe,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 314/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze - Wyspa Pucka,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 315/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo - Bolinko,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 316/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 317/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 318/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 319/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 320/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 321/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 322/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 323/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 324/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 325/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 326/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 327/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Północ,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 328/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Zachód,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 329/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 330/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 331/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 332/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 333/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Załom - Kasztanowe,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 334/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego - Klonowica,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 335/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 336/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 337/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce - Klucz,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 339/18 (komentarzy: 0) - ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2019 - 2023,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 340/18 (komentarzy: 0) - podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym dożywiania w Szczecinie na lata 2019 - 2023,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 341/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
6. Informacja o żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2017 w związku z uchwaleniem planów miejscowych albo ich zmian.
7. Informacja o podmiotach, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z II zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin