Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
II zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2018-12-18 10:00

Transmisja wideo z sesji Rady Miasta

Część 1

Część 2

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z I sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniach 22 i 28.11.2018 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 284/18 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok,
z autopoprawkami
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 285/18 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne,
z autopoprawkami
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 25
  - 286/18 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku,
z autopoprawkami
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 26
  - 275/18 (komentarzy: 0) - nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Laurowa, ul. Imbirowa),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 278/18 (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 26
  - 279/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Hoża” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 28
  - 291/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Karola Miarki” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 292/18 (komentarzy: 0) - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - Santocka" w Szczecinie,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 293/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Tenisowa” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 282/18 (komentarzy: 0) - ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2019,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 287/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 288/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ks. abpa Grzegorza z Sanoka 13, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73 o pow. 0,0212 ha, obr. 2069,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 28
  - 289/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w rejonie ul. Ostrowskiej, stanowiącej działki nr: 12/16, 12/17, 12/18, obręb 3030,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 27
  - 290/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 38/4 z obrębu ewidencyjnego 3074, położonej w Szczecinie przy ul. Poznańskiej 3a,
projekt odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 294/18 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 295/18 (komentarzy: 0) - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2019,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 296/18 (komentarzy: 0) - nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 299/18 (komentarzy: 0) - uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 300/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 338/18 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 301/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 30
  - 302/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe - Klęskowo,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 303/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 30
  - 304/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Centrum,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 30
  - 305/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 30
  - 306/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo - Grabowo,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 30
  - 307/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie - Pilchowo,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 29
  - 308/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino - Gocław,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 30
  - 309/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 30
  - 310/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 311/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo - Bezrzecze,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 30
  - 312/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 313/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Majowe,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 314/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze - Wyspa Pucka,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 315/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo - Bolinko,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 316/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 317/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 318/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 319/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 320/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 321/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 322/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 323/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 324/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 325/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 326/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 327/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Północ,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 328/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Zachód,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 329/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 330/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 331/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 332/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 333/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Załom - Kasztanowe,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 334/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego - Klonowica,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 335/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 336/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 337/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce - Klucz,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 339/18 (komentarzy: 0) - ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2019 - 2023,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 340/18 (komentarzy: 0) - podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym dożywiania w Szczecinie na lata 2019 - 2023,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 341/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
6. Informacja o żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2017 w związku z uchwaleniem planów miejscowych albo ich zmian.
7. Informacja o podmiotach, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z II zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin