Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XL zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2018-04-24 10:00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 27 marca 2018 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 80/18 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 20
  - 81/18 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 10 Obecnych : 21
  - 82/18 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 21
  - 83/18 (komentarzy: 0) - ustalenia na terenie miasta Szczecin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
projekt odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 5/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza – Jasne Błonia” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
  - 89/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 8” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 90/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Włościańska” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 91/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Łozowa - Leszczynowa” w Szczecinie,
projekt odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 92/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna – Szeroka 2” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 93/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Wodozbiór” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 22
  - 99/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Floriana Krygiera” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 11/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Barnima, stanowiącej działkę nr 7/33 z obrębu 1010,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 84/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 9/6 i 9/9 z obrębu ewidencyjnego 3063, położonej w Szczecinie przy ul. Łowieckiej 21,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 85/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego terenu inwestycyjnego składającego się z niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących działki numer 28/1, 28/2, 28/3 z obrębu 4806,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 86/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących działki numer: 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8 z obrębu 4014,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 87/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Rumiankowej - działki: nr 137/1, nr 137/2, nr 137/3, 137/4, nr 137/5, nr 137/6 z obrębu ewidencyjnego nr 4209,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 88/18 (komentarzy: 0) - sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Karpiej stanowiącej działki: nr 7/16 i 1/12 z obr. nr 4112 (Dąbie 112) oraz ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 7/18 z obr. 4112 (Dąbie 112), położonej przy ul. Szlamowej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 56/18 (komentarzy: 0) - określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej,
projekt odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 96/18 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 97/18 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 98/18 (komentarzy: 0) - określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne,
z autopoprawką
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 100/18 (komentarzy: 0) - upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do wyznaczenia sezonowych lokalizacji przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej i gastronomicznej oraz określenia zasad ich funkcjonowania,
projekt uchwały odrzucony w głosowaniu
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 6 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
  - 53/18 (komentarzy: 0) - zasad przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 94/18 (komentarzy: 0) - udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 95/18 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 101/18 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie (skwer Zdrowia im. dr. Henryka Kompfa),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 21
  - 102/18 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Salamandry),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 103/18 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Orderu Uśmiechu),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 104/18 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Rzekotki),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 105/18 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo im. Marii Antoniny Bonieckiej),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 106/18 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 17
  - 107/18 (komentarzy: 0) - zmieniającego uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 108/18 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok samorządowych instytucji kultury.
 
7. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2017 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 
8. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
 
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XL zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin