Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2017-06-20 10.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 23 maja 2017 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin.
5.1. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 2016 rok.
5.2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta.
5.3. Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego miasta.
5.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
5.5. Informacja o stanie mienia komunalnego.
5.6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej.
5.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku (186/17 (komentarzy: 0)).
Projekt uchwały odrzucony w głosowaniu
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 28
5.8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2016.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 188/17 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 189/17 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 190/17 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 185/17 (komentarzy: 0) - wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 224/17 (komentarzy: 0) - zmian nazw urzędowych ulic w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 88/17 (komentarzy: 0) - sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zawadzkiego nr 145,
Projekt uchwały odrzucony w głosowaniu
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 174/17 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Pokoju” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 175/17 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka – Zamek” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 176/17 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy – Skalista 24” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 177/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w rejonie ulicy Reduty Ordona, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73/2 o pow. 0,0354 ha, obr. 2075,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 178/17 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 179/17 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 180/17 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 181/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin lokalu nie spełniającego wymogu samodzielności oznaczonego nr 9, położonego w budynku przy Al. Papieża Jana Pawła II 13 w Szczecinie, w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy Al. Papieża Jana Pawła II 13 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 22
  - 182/17 (komentarzy: 0) - zmieniająca Uchwałę Nr X/287/07 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 183/17 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 184/17 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 187/17 (komentarzy: 0) - upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumienia z Gminą Kołbaskowo dotyczącego realizacji projektu „Budowa chodnika w ciągu ul. Do Rajkowa na odcinku od osiedla Promyk do parkingu przy sklepie Netto”,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 191/17 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej (3.Maraton Szczeciński Sanprobi, Triathlon Szczecin, 38. PKO Półmaraton Szczecin),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 192/17 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej (Eurovolley Poland 2017),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 193/17 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Policach,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 194/17 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe DĄBIE Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 195/17 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe KLONOWICA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 196/17 (komentarzy: 0) - nadania Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 197/17 (komentarzy: 0) - skargi na Prezydenta Miasta Szczecin dot. sposobu załatwienia wniosku,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
  - 198/17 (komentarzy: 0) - skargi na Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
  - 199/17 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Bacy),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 200/17 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Powstańców Śląskich),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 201/17 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Bieszczadzka),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 202/17 (komentarzy: 0) - nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Jasne Wzgórze, Do Źródła),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 223/17 (komentarzy: 0) - zamiaru przekształcenia poradni psychologiczno-pedagogicznej Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie poprzez zmianę siedziby z ul. Łaziebnej 6 w Szczecinie na ul. Adama Mickiewicza 23 w Szczecinie.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok".
 
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin