Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2017-03-28 10.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie tytułu Pioniera Miasta Szczecina Panu Zenonowi Zielińskiemu.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 28 lutego 2017 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Stanowisko Rady Miasta w sprawie samorządu terytorialnego. ( http://bit.ly/2n98jws )
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 27
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 71/17 (komentarzy: 0) - pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 50/17 (komentarzy: 1) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 25
  - 51/17 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 24
  - 52/17 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 25
  - 72/17 (komentarzy: 0) - dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 73/17 (komentarzy: 0) - dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 74/17 (komentarzy: 0) - nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie, ul. Eugeniusza Romera 2,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 75/17 (komentarzy: 0) - nadania statutu Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie, ul. Unisławy 26,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 76/17 (komentarzy: 0) - nadania statutu Szkole Podstawowej nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie, ul. Brodnicka 10,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 77/17 (komentarzy: 0) - nadania statutu Szkole Podstawowej nr 15 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Szczecinie, ul. Andrzeja Małkowskiego 12,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 78/17 (komentarzy: 0) - nadania statutu Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza 40,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 79/17 (komentarzy: 0) - nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 2 w Szczecinie, ul. Jagiellońska 58,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 80/17 (komentarzy: 0) - nadania statutu Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 81/17 (komentarzy: 0) - nadania statutu XVI Liceum Ogólnokształcącemu w Szczecinie, ul. Xawerego Dunikowskiego 1,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 54/17 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 5” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 55/17 (komentarzy: 0) - zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 22
  - 56/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Gocławskiej 18,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 57/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 58/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 59/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 60/17 (komentarzy: 0) - wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 61/17 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. "Zakład Usług Komunalnych" w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. "Zakład Usług Komunalnych",
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 62/17 (komentarzy: 0) - zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 63/17 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 64/17 (komentarzy: 0) - określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 65/17 (komentarzy: 0) - określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 66/17 (komentarzy: 0) (wersja 2) - zmieniająca Uchwałę Nr XXII/630/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 67/17 (komentarzy: 0) - wysokości opłaty związanej z pobytem w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 68/17 (komentarzy: 0) - sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kolumba nr 79, 80,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 69/17 (komentarzy: 0) - określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2017,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 70/17 (komentarzy: 0) - skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 53/17 (komentarzy: 0) - utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą "Szczecińskie Inwestycje Miejskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.
Projekt odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 21
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z udzielonych ulg i umorzeń za 2016 r.
10. Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu Szczecin za 2016 r.
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin