Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2016-12-20 10:00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Pani Beacie Andruszkiewicz honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” za 2016 rok.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 22 listopada 2016 r.
4. Przyjęcie projektu uchwały nr 317/16 (komentarzy: 0) w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczącym Rady został Mariusz Bagiński
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 27
6. Przyjęcie projektu uchwały nr 318/16 (komentarzy: 0) w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Wiceprzewodniczącym Rady został Michał Wilkocki
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
8. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja Prezydenta Miasta na temat przeprowadzonych konkursów na stanowiska kierownicze w miejskich placówkach kulturalnych.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 280/16 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 17
  - 281/16 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 18
  - 282/16 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 17
  - 249/16 (komentarzy: 1) - uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 250/16 (komentarzy: 0) - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 279/16 (komentarzy: 0) - uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do roku 2023,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 245/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały Nr II/N/848/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
projekt odesłany do wnioskodawców
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 247/16 (komentarzy: 0) - przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź (Park&Ride) w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 259/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 260/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 11, 12, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych - spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 20
  - 261/16 (komentarzy: 0) - sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kniewskiej 1,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 7 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 18
  - 262/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 29/U1 w Szczecinie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 18
  - 263/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo-Łukasińskiego rzeka Bukowa” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 17
  - 264/16 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka – Rynek Warzywny” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 17
  - 265/16 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Włościańska" w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 17
  - 266/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska - rejon pętli Krzekowo” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 267/16 (komentarzy: 0) - zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 268/16 (komentarzy: 0) - przyjęcia regulaminów cmentarzy komunalnych, regulaminu Kwatery Zasłużonych, zasad prowadzenia robót budowlanych lub kamieniarskich oraz świadczenia usług pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 20
  - 269/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 271/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 272/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 273/16 (komentarzy: 0) - przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok",
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 274/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji projektu pn. "Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina",
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 275/16 (komentarzy: 0) - ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 276/16 (komentarzy: 0) - ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 277/16 (komentarzy: 0) - zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie poprzez likwidację wchodzących w skład tego zespołu: Szkoły Podstawowej nr 29 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 55 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  - 278/16 (komentarzy: 0) - opłaty prolongacyjnej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 17
  - 257/16 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-10 w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 19
  - 258/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 283/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezprawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 15
  - 284/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 16
  - 285/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 16
  - 286/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 16
  - 287/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 18
  - 288/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 16
  - 289/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 17
  - 290/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 8 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 15
  - 291/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 17
  - 292/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 16
  - 293/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 17
  - 294/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 17
  - 295/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 17
  - 296/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 17
  - 297/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 17
  - 298/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 16
  - 299/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 17
  - 300/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 16
  - 301/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 16
  - 302/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 18
  - 303/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 17
  - 304/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 16
  - 305/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 16
  - 306/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 16
  - 307/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 16
  - 308/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 18
  - 309/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 16
  - 310/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 17
  - 311/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 16
  - 312/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 17
  - 313/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 16
  - 314/16 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie (skwer im. Narodowych Sił Zbrojnych),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 17
  - 315/16 (komentarzy: 0) - nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 316/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 17
  - 319/16 (komentarzy: 0) - zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 17
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
14. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin