Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XIX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2016-05-17 10.30


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie srebrnych odznak przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa w uznaniu zasług w dziedzinie opieki nad zabytkami następującym osobom:
  - Panu insp. Piotrowi Ostrowskiemu - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
  - Panu Markowi Jasztalowi - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
  - Panu mł. ins. Arkadiuszowi Popiołowi - Naczelnikowi Wydziału Prewencji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,
  - Panu nadinsp. w stanie spoczynku Jarosławowi Sawickiemu z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
3. Zatwierdzenie protokołu z XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 19 kwietnia 2016 r.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Stanowisko Rady Miasta w sprawie stosowania się władz Miasta Szczecin do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
Stanowisko nie zostało przyjęte przez Radę Miasta
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
6. Stanowisko Rady Miasta w sprawie podjęcia przez Prezydenta Miasta Szczecin działań zmierzających do zapobiegania objazdowych przedstawień i pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach należących do Miasta Szczecin.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
7. Wystąpienie Pana Macieja Kasprzyka - inicjatora projektu uchwały nr 326/15 w sprawie określenia kierunków działań Prezydenta Miasta Szczecina w zakresie budowy nowego stadionu na terenie Miasta Szczecina.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 317/14 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. ks. abp. Kazimierza Majdańskiego),
projekt został odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 95/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewo - polana leśna" w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 26
  - 96/16 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo 4” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 97/16 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo 5” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 98/16 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo - Ku Słońcu” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 99/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Duńska 2” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 100/16 (komentarzy: 0) - Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 101/16 (komentarzy: 0) - upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia porozumień z Powiatem Polickim dotyczących realizacji projektu „Wsparcie rozwoju gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin”,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 102/16 (komentarzy: 0) - powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 103/16 (komentarzy: 0) - powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 104/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 105/16 (komentarzy: 0) - założenia Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11 i włączenia jej w strukturę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 106/16 (komentarzy: 0) - wyłączenia Ośrodka Kształcenia Kursowego z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6 i jego likwidacji,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 107/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 108/16 (komentarzy: 0) - wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 109/16 (komentarzy: 0) - ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 110/16 (komentarzy: 1) - uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Miasta Szczecina,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 114/16 (komentarzy: 0) - wspólnej realizacji zadania polegającego na uporządkowaniu systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 115/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Szczecin dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 117/16 (komentarzy: 1) - określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie opracowania polityki tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju ruchu pieszego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 118/16 (komentarzy: 2) - usunięcia pomnika Wdzięczności dla Armii Czerwonej w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 119/16 (komentarzy: 1) - zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. "Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego".
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 120/16 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy i ronda w Szczecinie (ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Fregaty, Klimatyczna, rondo Gryfa)
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 121/16 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 122/16 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
10. Raport z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.
11. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Szczecin za 2015 r.
12. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XLVI/1356/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny Gminy Miasto Szczecin na lata 2014-2016".
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,
  - Prezydenta Miasta Szczecin.
15. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
16. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin