Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2015-11-17 10:00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Złożenie ślubowania przez radnych obejmujących zwolnione mandaty radnego Rady Miasta Szczecin.
3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin.
4. Zatwierdzenie protokołu z XII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 27 października 2015 r.
5. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z wykonania zadania pn. "Szczecin wolny od dopalaczy - Jestem Mocarzem nie potrzebuję dopalaczy".
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 185/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż budynku użytkowego położonego przy Alei Papieża Jana Pawła II 1, oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 209 z obrębu Śródmieście 36 w Szczecinie oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu budynku,
projekt odrzucony w głosowaniu
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 29
  - 276/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ulicy Bylinowej 17,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 277/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego przy ulicy Strzałowskiej 36 w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 272/15 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Placu Zwycięstwa 3 w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 273/15 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Placu Rodła 8-10 w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 259/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Miasto Szczecin w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 29
  - 260/15 (komentarzy: 0) - powierzenia Spółce Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. w Szczecinie zadań własnych gminy,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 28
  - 274/15 (komentarzy: 0) - ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2016,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 275/15 (komentarzy: 0) - ustalenia na rok 2016 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 290/15 (komentarzy: 0) - opłaty targowej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 291/15 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 279/15 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 292/15 (komentarzy: 0) - „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 293/15 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 278/15 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 280/15 (komentarzy: 0) - zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 281/15 (komentarzy: 0) - statutu Domu Pomocy Społecznej, Szczecin ul. Wł. Broniewskiego 4/6,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 282/15 (komentarzy: 0) - odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 288/15 (komentarzy: 0) - stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu Olimpijskiego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 289/15 (komentarzy: 0) - zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników i trenerów,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 283/15 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Duńska 3” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 284/15 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osów - Andersena 3" w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 285/15 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka – Rynek Nowy” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 295/15 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Majowe – Łubinowa” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 296/15 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Szosa Stargardzka” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 297/15 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo-Grabowo - Ostrów Brdowski i Wyspa Gryfia” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 286/15 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Gocław-Strzałowska 25” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 287/15 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn Port 3” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 298/15 (komentarzy: 0) - nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Irydowa, ul. Tytanowa, ul. Uranowa, ul. ul. Kadmowa, ul. Cynkowa, ul. Magnezowa, ul. Wolframowa, ul. Kobaltowa)
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 299/15 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Gerwazego)
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 300/15 (komentarzy: 0) - skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie zaniedbania i naruszenia praworządności
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 8 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 21
  - 301/15 (komentarzy: 0) - skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie zaniedbania i naruszenia praworządności i interesów skarżących
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 20
  - 302/15 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 303/15 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 304/15 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
9. Informacja Prezydenta w sprawie przygotowania miasta do przyjecie uchodźców z Syrii.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin