Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
VII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2015-04-21 10.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina prof. Marii Radomskiej-Tomczuk.
3. Zatwierdzenie protokołu z VI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 24 marca 2015 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 94/15 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Dąbrowskiego - Sowińskiego 2” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 95/15 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Nad Odrą” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 56/15 (komentarzy: 0) (wersja 2) - ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 80/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, stanowiącej zabudowaną działkę nr ewid. 33/4 z obr. 4098, położoną w Szczecinie przy ul. Bałtyckiej 27c oraz działkę nr ewid. 55/1 z obr. 4098,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 81/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ul. ks. kan. M. Bryczkowskiego, stanowiącej działkę nr ewid. 100/13 z obr. 4010,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 82/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ogrodowej 33a, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych tworzących wspólnotę mieszkaniową,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 83/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży należącego do Gminy Miasto Szczecin 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym nr 2 położonym w Szczecinie przy ul. Franciszka Tarczyńskiego 6, sprzedawanego w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela lokalu,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 84/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Juranda,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 85/15 (komentarzy: 0) - określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 6 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu położonego w budynku przy ul. Strzałowskiej 48 w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 86/15 (komentarzy: 0) - określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 4 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu położonego w budynku przy al. Wojska Polskiego 198 w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 87/15 (komentarzy: 0) - określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 7 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu, położonego w budynku przy ul. Mazurskiej nr 18 w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 73/15 (komentarzy: 0) - pozbawienia ul. Miłej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 7 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 26
  - 74/15 (komentarzy: 0) - zmiany przebiegu drogi powiatowej ul. Stacyjnej nr 5170Z,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 75/15 (komentarzy: 0) - ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2015,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 76/15 (komentarzy: 0) - sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 78/15 (komentarzy: 0) - wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 26
  - 88/15 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok",
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 92/15 (komentarzy: 0) - określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w bursach szkolnych prowadzonych przez Miasto Szczecin, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 93/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 100/15 (komentarzy: 0) - skargi na działalność Prezydenta Miasta Szczecin oraz na działalność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie,
  - 101/15 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
7. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku.
8. Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 - 2015 dla Gminy Miasto Szczecin w 2014 roku.
9. Sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
10. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 rok samorządowych instytucji kultury.
11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za 2014 r.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
14. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z VII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin