Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
V zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2015-02-17 10:00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie tytułu Pioniera Miasta Szczecina Pani Janinie Marii Soroka.
3. Zatwierdzenie protokołu z IV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 13 stycznia 2015 r.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 5/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Władysława Stanisława Reymonta,
  - 6/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
  - 7/15 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
  - 8/15 (komentarzy: 0) - przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży,
  - 9/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 33/7 z obrębu ewidencyjnego nr 3082 (Nad-Odrą 82), położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Duńskiej,
  - 11/15 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Niebuszewo 3" w Szczecinie,
  - 12/15 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Bogumińska" w Szczecinie,
  - 15/15 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, al. 3 Maja 1a,
  - 16/15 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 i Szkoły Policealnej Nr 2 wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6,
  - 17/15 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, Technikum Handlowego i Szkoły Policealnej Nr 3 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 1,
  - 18/15 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 6 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3,
  - 19/15 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, ul. Portowa 21,
  - 20/15 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Łączności w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30,
  - 21/15 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19,
  - 30/15 (komentarzy: 0) - wyłączenia Sportowej Szkoły Podstawowej przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie z Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 i ul. Rydla 49 w Szczecinie oraz utworzenia Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, w skład którego wchodzą Sportowa Szkoła Podstawowa przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie
  - 31/15 (komentarzy: 0) - określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  - 10/15 (komentarzy: 0) - pozbawienia części ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
  - 14/15 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin,
  - 13/15 (komentarzy: 0) - zmiany nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie,
  - 22/15 (komentarzy: 0) - zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli,
  - 3/15 - skargi na niezałatwienie w terminie wniosku skierowanego do Prezydenta Miasta,
  - 4/15 - skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w zakresie nieprawidłowości przy remoncie chodnika ulicy Grzegorza z Sanoka w Szczecinie,
  - 23/15 - skargi na działalność Prezydenta Miasta w zakresie dysponowania pomieszczeniem piwnicznym w nieruchomości przy ul. Mickiewicza 158 oraz bezpodstawnego naliczania za nie opłat czynszowych,
  - 24/15 - rozpatrzenia ponownej skargi Pani Urszuli Szramkowskiej,
  - 25/15 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
  - 26/15 (komentarzy: 0) - wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich,
  - 27/15 (komentarzy: 0) - delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
  - 28/15 (komentarzy: 0) - ustalenia ilości Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina.
  - 32/15 (komentarzy: 0) - zmiany Ordynacji wyborczej do rad osiedli w Gminie Miasto Szczecin
  - 33/15 (komentarzy: 0) - zarządzenia wyborów do rad osiedli
  - 34/15 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Stefana Lewandowskiego)
  - 29/15 - skargi na działania Prezydenta Miasta
  - 35/15 (komentarzy: 0) - skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
  - 36/15 (komentarzy: 0) - skargi na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta Miasta
  - 37/15 (komentarzy: 0) - skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z V zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin