Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VI
Data sesji:
2014-11-03 11.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie tytułu Pioniera Miasta Szczecina Pani Teresie Nowak.
3. Zatwierdzenie protokołu z XLV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 13 października 2014 r.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 322/14 (komentarzy: 0) - konieczności podjęcia przez Prezydenta Miasta działań zmierzających do wypracowania zasad sukcesywnego regulowania płac pracowników miejskich jednostek organizacyjnych.
  - 310/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  - 311/14 (komentarzy: 0) - przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży,
  - 312/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Szczecinie przy ulicy Modrej stanowiącej działkę nr 59/19 z obrębu 2044,
  - 313/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie,
  - 314/14 (komentarzy: 0) - przyjęcia "Programu wspierania rodziny Gminy Miasto Szczecin na lata 2014 -2016",
  - 319/14 (komentarzy: 0) - ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2015 r.,
  - 320/14 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie przyznawania stypendium sportowego dla zawodników oraz przyjęcia Szczecińskiego Programu Olimpijskiego,
  - 321/14 (komentarzy: 0) - w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Zachodniopomorskiego,
  - 323/14 - zmiany nazwy części ulicy w Szczecinie (ul. gen. Dezyderego Chłapowskiego)
  - 324/14 - skargi na Prezydenta Miasta
  - 325/14 - skargi na przewlekłe prowadzenie przez Prezydenta Miasta postępowania dotyczącego odpowiedzi na pismo
  - 326/14 - skargi na sposób załatwienia wniosków przez Prezydenta Miasta
  - 327/14 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Migdałowa)
  - 328/14 (komentarzy: 0) - „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”
  - 329/14 (komentarzy: 0) - skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w związku z brakiem odpowiedzi na pismo
  - 330/14 (komentarzy: 0) - skargi na Prezydenta Miasta w związku z brakiem odpowiedzi na pismo
  - 331/14 (komentarzy: 0) - skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w związku z brakiem odpowiedzi na pismo
  - 332/14 (komentarzy: 0) - skargi na Prezydenta Miasta w związku z brakiem odpowiedzi na pismo
7. Podziękowania Prezydenta Miasta za współpracę z Rada Miasta Szczecin VI kadencji w latach 2010-2014.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,
  - Prezydenta Miasta Szczecin.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XLVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin