Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
IX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin (kontynuacja)
Numer kadencji:
VI
Data sesji:
2011-06-20 13:00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z VIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 23 maja 2011 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  ­- 224/11 – emisji obligacji Miasta Szczecin, określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2011 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 29
  - Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin.
  1) Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 2010 rok.
  2) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta.
  3) Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego miasta.
  4) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  5) Informacja o stanie mienia komunalnego.
  6) Stanowisko Komisji Rewizyjnej.
  7) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania w wykonania budżetu miasta za rok 2010.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 13 Obecnych : 31
  8) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2010.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 12 Obecnych : 30
  ­- 207/11 – uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 27
  ­- 247/11 – nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecin Ryszardowi Kargerowi,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  ­- 205/11 – zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  ­- 211/11 (komentarzy: 0) – opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 8 w Szczecinie (ESTRADA POLSKA Sp. z o.o.),
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  ­­- 241/11 – opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 8 w Szczecinie (ZPR S.A.),
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  ­­- 242/11 – opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 78 w Szczecinie (ESTRADA POLSKA Sp. z o.o.),
projekt odrzucony przez Radę Miasta
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  ­- 243/11 – opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Monte Cassino 36 w Szczecinie (ZPR S.A.),
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  ­- 244/11 – opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 8 w Szczecinie (Finkorp Sp. z o.o.),
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  ­- 245/11 – opinii o lokalizacji kasyna gry przy Placu Rodła 8-10 w Szczecinie (Fortuna Sp. z o.o.),
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  ­- 226/11 – delegowania przedstawicieli Miasta Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  ­- 218/11 – przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  ­- 212/11 – wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin w Stowarzyszeniu Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  ­- 194/11 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  ­- 216/11 – podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  ­- 219/11 – określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  ­- 198/11 – zmiany uchwały Nr V/48/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie inwestycji obejmujących konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 202/11 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo 4”,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  ­- 203/11 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście Północ – Czesława” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  ­- 204/11 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Wyzwolenia” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  ­- 201/11 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gryfińska – Hangarowa 2” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  ­- 209/11 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stołczyn – Bajeczna” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  ­- 210/11 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy Alei Wyzwolenia,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  ­- 215/11 – wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej Miasta Szczecin położonej w Szczecinie przy ul. Pszczelnej, na rzecz Skarbu Państwa - Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, z przeznaczeniem na rozbudowę siedziby PIP w Szczecinie oraz parking, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa,
Projekt został wycofany przez projektodawcę
  ­- 217/11 – wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych na rzecz ich najemców,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  ­- 200/11 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  ­- 213/11 – ustalenia przebiegu dróg gminnych w Mieście Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  ­- 214/11 – zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Mieście Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  ­- 220/11 – pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia części ulicy Studziennej - stanowiącej działki o numerach geodezyjnych 32/5, 38/4 z obrębu ewidencyjnego nr 3033 z użytkowania,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  ­- 222/11 – zmiany uchwały w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  ­- 199/11 – wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika „Pamięci tych, którzy od nas odeszli”,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  ­- 208/11 – zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  ­- 223/11 – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  ­- 225/11 – określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2011,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  ­- 192/11 – Systemu Informacji Miejskiej w Mieście Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 227/11 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  ­- 234/11 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława B.M. w Szczecinie oraz ustalenia jej ceny,
projekt odrzucony przez Radę Miasta
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  ­- 235/11 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  ­- 236/11 – skargi Państwa Marianny i Józefa Pochrząszcz,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 18
  ­- 248/11 – opinii dotyczącej powiększenia obszarów Natura 2000 na terenie Miasta Szczecin.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 21
6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za 2010 rok.
7. Prezentacja „Systemu zarządzania flotą pojazdów komunikacji miejskiej m. Szczecina” opracowana przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawozdanie z działalności:
  ­- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin
  ­- Prezydenta Miasta Szczecin.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z IX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin