Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
V zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VI
Data sesji:
2011-02-28 11.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie tytułu Pioniera Miasta Szczecina.
3. Zatwierdzenie protokołów
  ­- z IV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 grudnia 2010 r.
  ­- z II nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 17 stycznia 2010 r.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  ­- 332/10 - zmieniająca uchwałę Nr XXX/587/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecina, zmieniona Uchwałą Nr XXXV/875/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 maja 2009 r.,
  ­- 1/11 - lokatorów zajmujących lokale socjalne utworzone w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat,
  ­- 31/11 - podwyższenia kapitału zakładowego w Szczecińsko – Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Policach,
  ­- 22/11 - współdziałania z Gminą Kobylanka i udzielenia pomocy finansowej w zakresie opracowania i uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dotyczącego części działki Nr 816 i części działki Nr 817/7 z Obrębu 0008 Niedźwiedź, przez które planowany jest przebieg rurociągu tłoczonego ścieków sanitarnych Gminy Miasto Szczecin,
  ­- 23/11 – przyjęcia "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2012,
  ­- 24/11 - przyznania dotacji na dofinansowanie inwestycji obejmujących konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zbytków,
  ­- 25/11 - zmieniająca uchwałę w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w podatku od nieruchomości,
  - 32/11 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Leśna Polana),
  ­- 111/11 – zarządzenia wyborów do rad osiedli,
  ­- 17/11 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin,
  ­- 34/11 - skargi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Szczecinie, na działania dyrektora DPS,
  ­- 33/11 - skargi pana Tadeusza Zięby,
  ­- 109/11 – skarg pana Jerzego Dzieżyca,
  ­- 110/11 - skarg Eugeniusza Różańskiego,
projekt odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  ­- 19/11 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płonia-Urok" w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  ­- 20/11 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa-Ostrowska" w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  ­- 26/11 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica – Wędrowna” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  ­- 27/11 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy– Centrum – Regalica” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  ­- 28/11 - zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Dziewoklicz” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  ­- 29/11 - uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy – Centrum” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  ­- 30/11 - zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Załom – Kasztanowe” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  ­- 21/11 - zmiany obszaru objętego Uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stołczyn - Mewia, Kacza" w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  ­- 18/11 - przystąpienia do sporządzenia zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewo- Park Leśny Dąbie" w Szczecinie, pod nazwą "Kijewo- Łosiowa",
  ­- 112/11 - ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina,
  ­- 113/11 - ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  ­- 114/11 - zamiaru likwidacji instytucji kultury „Szczecin 2016"
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 16 Obecnych : 30
  - 119/11 - zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 115/11 - sprawie skargi pana Zbigniewa Szyrokiego
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 10 Obecnych : 21
  - 116/11 - uchylenia uchwały Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka
  - 117/11 - uchylenia uchwały Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka
  - 118/11 - zmiany uchwały w spawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
7. Przyjęcie Stanowiska Rady Miasta
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z V zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin