Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
LII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
V
Data sesji:
2010-10-25 12.00

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z LI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27 września 2010 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 21
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 242/10 - wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta Szczecin dla kierunku działania Prezydenta Miasta dotyczącego standardu zatrudnienia pracowników niepedagogicznych w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
  - 267/10 - skargi pana Zdzisława Matusewicza
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 8 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 15
  - 268/10 - skargi pani Sylwii Gołąb,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 8 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 16
  - 269/10 - wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego 600 lecie bitwy pod Grunwaldem oraz manifestację patriotyczną, która odbyła się 15 lipca 1945 r. i od której pochodzi nazwa placu
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 273/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 274/10 - stawek podatku od nieruchomości
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 275/10 - podatku od środków transportowych
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 276/10 - zwolnienia od podatku od nieruchomości
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 306/10 - regionalnej pomocy inwestycyjnej w podatku od nieruchomości
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 15
  - 277/10 - zmiany uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 278/10 - uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 59 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 15
  ­- 279/10 - uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kormoranów 21, 23, 25, 27, 29 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 14
  - 280/10 - uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 74, 75, 76 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 14
  - 281/10 - uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Bł. Wincentego Kadłubka 28, 28a, 29, 29a, 30, 30a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 282/10 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 30 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca uchwałę Nr XLVII/1185/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 30 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 15
  - 283/10 - zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Kolumba 59
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 15
  ­- 284/10 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Jana Stecia)
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 285/10 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w szczecinie przy ul. Podhalańskiej 7a, 8, 8a, 8b, 8c, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 286/10 - zmiany uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 287/10 - zmiany uchwały Nr L/1273/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 06 września 2010r. w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 17
  - 288/10 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Księcia Bogusława X 39
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  ­- 289/10 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Chopina” w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 290/10 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wiosny Ludów” w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 291/10 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – szpital” w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 292/10 - przyznawania stypendium sportowego dla zawodników oraz przyjęcia Szczecińskiego Programu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 293/10 - określenia zasad i trybu udzielania dofinansowania do prac modernizacyjnych i remontowych, w tym robót konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach stanowiących wielorodzinne budynki mieszkalne niewpisane do rejestru zabytków
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 294/10 - „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 15
  - 295/10 - zmiany uchwały Rady Miasta Szczecin Nr XXXVI/676/05 z dnia marca 2005r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 296/10 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia o współpracy partnerskiej z Miastem Bari w Republice Włoskiej
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 297/10 - zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie "skargi" pani Iwony Palkowskiej-Lubowieckiej
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 17
  - 298/10 - zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie "skargi" pani Danuty Zielińskiej
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 7 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 16
  - 300/10 - zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  ­- 302/10 - reorganizacji zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych oraz zmiany i uchylenia niektórych uchwał
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 303/10 - przekazania Hali Widowiskowo – Sportowej na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu ”Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji”
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 304/10 - bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na okres trzydziestu lat, położonej w Szczecinie przy al. Wyzwolenia 44 a, z przeznaczeniem pod nowy obiekt handlowo – usługowy wraz z parkingiem
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 305/10 - ustalenia wysokości opłat za parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 307/10 - zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
  ­- 308/10 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo–Żyzna–Szeroka” w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 310/10 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Dunikowo” w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 311/10 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trzebusz” w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 312/10 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewko–Świętochowskiego” w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 314/10 - przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze - Wyspa Grodzka - Łasztownia" w Szczecinie pod nazwą „Międzyodrze – Wyspa Grodzka – Łasztownia 2”
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 315/10 - przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 4” w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 317/10 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 16
  ­- 318/10 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo - Wkrzańska" w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 319/10 - przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 320/10 - bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na okres do 26.02.2037 r., położonej przy ul. Klonowica w Szczecinie, z przeznaczeniem pod budowę obiektu sportowego
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 328/10 - bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat, nieruchomości położonej przy ul. Kredowej w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 21
  - 322/10 - zmiany uchwały w sprawie wsparcia finansowego tworzącej się Akademii Sztuki w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 323/10 - wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych na rzecz ich najemców,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 13
  - 324/10 - zmiany uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 18
  - 321/10 - wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego ofiary niemieckiego obozu eksterminacyjnego w Potulicach
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 325/10 - nadania imienia Zygmunta Duczyńskiego ulicy w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
6. Stanowisko Rady Miasta w sprawie przegranych spraw przez Gminę Miasto Szczecin i ich skutków finansowych dla budżetu Miasta.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 15
7. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010
8. Informacja o oświadczeniach majątkowych za rok 2008 radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, osób zarządzających i członków organu zarządzającego osobami prawnymi Miasta oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2010 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
10. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin
  - Prezydenta Miasta Szczecin.
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad.