Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
V
Data sesji:
2008-10-27

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 08.09.2008 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 15
3. Przyjęcie w skład Rady Miasta Szczecin nowego radnego:
  - podjęcie uchwały nr 265/08 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - złożenie ślubowania.
4. Stanowisko w sprawie Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecina Prof. Aleksandra Wolszczana.
  - Stanowisko zgłoszone przez klub radnych PiS
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - Stanowisko zgłoszone przez klub radnych PO
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
5. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 267/08 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 257/08 - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 23
  - 253/08 - zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  - 255/08 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  ­- 256/08 - przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie Osiedli: Bukowe-Klęskowo, Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce w Szczecinie dotyczących zmiany granic Gminy Miasto Szczecin;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  ­- 262/08 - zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Generała Józefa Hallera w Szczecinie;
projekt wycofany przez wnioskodawcę
  - 263/08 - skargi pani Małgorzaty Kuhl;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 18
  ­- 264/08 - skargi państwa Gabrieli i Andrzeja Malińskich na dyrektora ZBiLK;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 16
  ­- 254/08 - skargi Pana Sławomira Ślipka na działalność Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie zasadności upomnienia dotyczącego należności z tytułu nieopłaconego postoju pojazdu w strefie płatnego parkowania w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 8 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 17
  ­- 266/08 - nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecin.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 15
  - 268/08 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 270/08 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 258/08 (wersja 2) w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasta Szczecin
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną RM protokołu częściowego z kontroli przeprowadzonej w zakresie prywatyzacji mieszkań komunalnych w Gminie Miasto Szczecin
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.