Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXX zwyczjna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-12-14

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25.10.2004 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Dyrektora Szpitala Miejskiego o sytuacji ekonomicznej Szpitala.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 317/04 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szybki Tramwaj” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 20
  - 303/04 – ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecina;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 16
  - 327/04 – zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 322/04 – zmian budżetu Miasta Szczecina na 2004 rok;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 323/04 – wydatków budżetu Miasta Szczecina, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego;
projekt uchwały wycofany z porządku obrad
  - 318/04 – zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i „Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na rok 2004 oraz w sprawie budżetu Miasta na rok 2004;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 321/04 – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat Fundacji „Ratujmy Ptaki” części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej części działek nr 62/1 i 61/02 z obrębu 2007, położonych przy Drodze Siedmiu Młynów 19;
projekt uchwały wycofany z porządku obrad
  - 306/04 – wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Miodowej;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 276/04 – polityki wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Szczecina oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 285/04 – zmiany Uchwały Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
projekt uchwały został odesłany do komisji stałych Rady Miasta
  - 328/04 - ustanowienia zabezpieczenia dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą w Warszawie przekazanych i nierozliczonych kwot środków dotacji z PARP w formie weksla "in blanco" opłaconego do wysokości przyznanej dotacji wraz z deklaracją wekslową;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 332/04 - zmiany uchwały w sprawie utworzenia Spółki „Szczecińskie Centrum Renowacyjne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 333/04 – ustanowienia zabezpieczenia dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wypłaconej dotacji na realizację programu stypendialnego wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z obszarów wiejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 334/04 – przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” oraz przyjęcia Statutu „Miejskiej Izby Wytrzeźwień”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 336/04 – sprzedaży nieruchomości gminnych położonych w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza oraz kupna nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Gradowej, ul. Chemicznej, ul. Pabianickiej – ul. Motorowej, ul. Batalionów Chłopskich – ul. Jarzębinowej i ul. Hangarowej.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  Porządek obrad sesji na dzień 14.12.2004 r.:
  - 335/04 - przyjęcia Statutu Miasta Szczecina;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - Stanowisko Rady Miasta Szczecina w sprawie ubiegania się o środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Infrastruktura Transportu Publicznego - rozwój transportu publicznego w aglomeracjach".
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - Stanowisko Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia Szczecina do programu "Przejrzysta Gmina";
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
7. Prezentacja i debata nad projektem budżetu Miasta na 2005 rok (projekt uchwały nr 304/04).
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 324/04 – szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 26
  - 308/04 – zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 47 ul. Koszalińska 13;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 23
  - 309/04 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 25 ul. Niemcewicza 40;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 310/04 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 28 al. Piastów 18;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 311/04 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 66 ul. Czesława 7;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 7 Głosujących PRZECIW: 15 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 312/04 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 5 ul. Tomaszowska 6;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 314/04 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 29 ul. K. Wyszyńskiego 6;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 315/04 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 36 ul. Podhalańska 5/6;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 22
  - 316/04 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 46 ul. Zawadzkiego 128;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 326/04 – opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 305/04 – upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do zaciągania zobowiązań;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 330/04 – zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Przebudowa ulicy B. Krzywoustego od placu Zwycięstwa do placu T. Kościuszki” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 331/04 – ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa ulicy B. Krzywoustego od placu Zwycięstwa do placu T. Kościuszki” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina;
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad.