Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
drugie posiedzenie XXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-09-27

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
  - XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26.07.2004 r.
  - XXV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26.07.2004 r.
  - VII wyjątkowej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 12.08.2004 r.
  - VIII wyjątkowej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 01.09.2004 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Prezydenta Miasta na temat realizacji przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz. 1209).
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 233/04 – utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 w Szczecinie przy ul. Jana Papugi 10”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 238/04 – współdziałania z Gminą Kołbaskowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 239/04 – współdziałania z Gminą Kobylanka w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 237/04 – zaproszenia do Gminy Szczecin dwóch rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 192/04 – zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 218/04 – zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 7 Głosujących PRZECIW: 16 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 26
  - 246/04 – wydania opinii do projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 18
  - 247/04 – wydania opinii do projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 248/04 – zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
  - 249/04 – pozbawienia ulicy Autostrada Poznańska w Szczecinie (na odcinku od Ronda Hackena do ul. Granitowej) kategorii drogi powiatowej;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 20
  - 251/04 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecina;
projekt uchwały odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 221/04 – wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zygmunta Felczaka 18b, jej użytkownikowi wieczystemu;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
  - 227/04 – wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ul. Juliana Tuwima 27, 27a, jej użytkownikowi wieczystemu;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 228/04 – uchylająca uchwałę w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza;
projekt uchwały odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 235/04 – nie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ul. Pieszej 2, 3, jej użytkownikowi wieczystemu;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 220/04 – zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych położonych na terenie szkół oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecina ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 245/04 – (wersja 2) zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2004 rok;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 23
  - 196/04 – przyjęcia Polityki utrzymania i rozwoju terenów zielonych oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 222/04 – uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Bolinko-Niemierzyn”, „Łękno-Park Kasprowicza”, „Łękno-Osiedle”, „Śródmieście Północ-Jasne Błonia” w Szczecinie;
projekt uchwały odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 223/04 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Podjuchy” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 224/04 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – N/Odrą” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 225/04 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy-Centrum” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 240/04 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sienno”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 241/04 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo-Kolonistów” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 231/04 – rozstrzygnięcia protestu dotyczącego likwidacji stadionu sportowego, do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowe Miasto – Potulicka (zmiana S-33).
projekt uchwały odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 25
 - 254/04 - w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin należących do Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
 - 253/04 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej diet dla radnych, członków komisji spoza Rady oraz o zmianie niektórych uchwał
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
 - 236/04 - w sprawie kierunków przekształceń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
 - 255/04 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
 - 257/04 - w sprawie zmiany w budżecie Miasta Szczecina na 2004r. zmieniajacej uchwałę w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2004r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina;
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.