Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-07-26

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
  - VI wyjątkowej sesji Rady Miasta odbytej w dniach 05.04, 17.05 i 21.06.2004 r.
  - XXII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 21.06.2004 r.
  - XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28.06.2004 r.
4. Informacja o stanie zaawansowania realizacji inwestycji współfinansowanych z funduszu ISPA w ramach programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”.
5. Stanowisko Rady Miasta
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  -217/04 - w sparwie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagsopodarowania przestrzennego "Bukowo-Okólna" w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 2
  -200/04 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie m.Szczecina
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 213/04 – stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 193/04 – zmiany Uchwały Nr XXIV/296/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 1996 r. dotyczącej przekazania Radzie Osiedla zadań związanych z utrzymaniem parków i zieleńców;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 194/04 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Golęcino – Gocław w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 198/04 – nadania imienia Floriana Krygiera Stadionowi Miejskiemu przy ul. Karłowicza 28;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 191/04 – zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień w Szczecinie;
odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 157/04 – programu Ochrony Środowiska dla Miasta Szczecina na lata 2004 – 2015;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 158/04 – uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu” oraz zmiany uchwały w sprawie „Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 163/04 – odmowy uwzględnienia wniosku o usunięcie naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecina w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecina;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 65/04 – (wersja 2) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zakładów budżetowych sfery komunalnej w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 195/04 – zaopiniowania działalności ośrodka rehabilitacji zwierząt prowadzonego przez Fundację „Ratujmy Ptaki” Pani Zofii Brzozowskiej w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 197/04 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Klemensa Janickiego – Wernyhory wraz ze sprzedażą budynków i budowli usytuowanych na tym gruncie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 144/04 – zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży;
wycofany przez wnioskodawcę
  - 177/04 – skargi Pani Małgorzaty Lepiesza-Lenik i Czesława Lenik na Prezydenta i Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 20
  - 187/04 – skargi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 154, 156 i 158 w Szczecinie na Prezydenta Miasta;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
  - 209/04 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 210/04 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o.;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 211/04 – zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 212/04 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 215/04 – założenia Gimnazjum Sportowego Nr 1 w Szczecinie ul. Hoża 6 oraz zmian organizacji Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. Prof. Henryka Mierzejewskiego w Szczecinie przy ul. Hożej 6.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 189/04 – sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ul. Z. Krasińskiego, ul. Z. Krasińskiego nr 57, 57a, 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h, 57i, 57j, ul. Z. Krasińskiego 58 i ul. Z. Krasińskiego 59f, 59g, 59h, jej użytkownikowi wieczystemu;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 188/04 – wskazania terenu pod rozszerzenie Wolnego Obszaru Celnego;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 190/04 – odmowy uchylenia uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 21
  - 199/04 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Narutowicza” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 18
  - 201/04 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Podbórzańska” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 16
  - 202/04 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo-Bukowska” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 203/04 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Orna” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 15
  - 204/04 – przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wodozbiór” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 205/04 – przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Bajeczna” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 206/04 – przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Cegielnia” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 207/04 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin-Przęsocińska, Karpacka” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 208/04 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Odolany” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 155/04 – rozstrzygnięcia protestu dotyczącego likwidacji stadionu sportowego, do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowe Miasto – Potulicka (zmiana S-33).
wycofana przez projektodawcę
7. Interpelacje i zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina;
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.