Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XVI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-02-16

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
  - V wyjątkowej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 12.01.2004 r.;
  - XV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 19.01.2004 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacje Prezydenta Miasta na temat:
  - przygotowania inwestycji „Galeria Kaskada”;
  - przygotowania inwestycji „Gontynka”.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 311/03 – skargi Pani Łucji Kobylińskiej na Prezydenta Miasta;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 10 Obecnych : 21
  - 6/04 – uchylenia uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 209/03 – ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 26
  - 297/03 – oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 z równoczesną sprzedażą budynków i urządzeń położonych na tej nieruchomości;
odesłana do projektodawcy
  - 7/04 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania;
odesłany do projektodawcy
  - 19/04 – sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 30/04 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn."Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego " oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 114/03 – (wersja 2) przyjęcia projektu Statutu Miasta Szczecina;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za lata 2002 i 2003.
9. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.