Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2003-12-15

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24.11.2003 r.;
4. Stanowiska Rady Miasta Szczecina.
 - Stanowisko w sprawie utworzenia oddziału IPN w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 12 Obecnych : 29
 - Stanowisko w sprawie zagospodarowania majątku produkcyjnego po upadłej grupie Porta Holding S.A. w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
 - Stanowisko w sprawie uruchomienia tanich połączeń lotniczych z Portu Lotniczego Goleniów do Warszawy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 312/03 – (wersja 2) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 308/03 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie dla Osiedlowego Klubu Sportowego „ŚWIT” Szczecin Skolwin ul. Stołczyńska 100;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 310/03 – programu współpracy na 2004 rok Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 266/03 – sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Litewskiej-Rzemieślniczej;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  - 298/03 – zmiany uchwały o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Prószyńskiego;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 288/03 – przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Topolowej – Mostowej w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 265/03 – zmiany uchwały w sprawie targowisk i opłaty targowej;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 273/03 – (wersja 3) podatku od środków transportowych;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 26
  - 301/03 – upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do zaciągania zobowiązań;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 293/03 – zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 294/03 – opinii o lokalizacji ośrodka gier – salonu gry w Szczecinie przy ul. 5 Lipca 36;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 17
  - 295/03 – ustalenia stawek czynszu regulowanego z 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 296/03 – ustalenia stawek czynszu regulowanego z 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o.;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 302/03 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 303/03 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 309/03 – zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
 - 313/03 - uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia Pani Kindze Fladze-Gieruszyńskiej - Dyrektorowi zakładu budżetowego pn. Zakład Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie upoważnia do wydania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
 - 314/03 w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Kaczyńskiemu - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
 - 315/03 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej pod nazwą ul. Kaszubska w Mieście Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
 - 316/03 zmieniająca uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego wydarzenia grudnia 1970 roku w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
 - 317/03 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie działań podejmowanych przy organizacji Dni Morza 2003
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
 - 318/03 w sprawie zmiany nazw i numerów porządkowych oraz nadania numerów porządkowych szkołom specjalnym oraz placówce oświatowej
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.