Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2003-12-01

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
  - XI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 03.11.2003 r.;
  - IV wyjątkowej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 12.11.2003 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Stanowisko Rady Miasta.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 195/03 – rozstrzygnięcia protestów do projektu zmiany Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina obejmującej obszar w rejonie ul. W. Szafera – al. Wojska Polskiego – tor kolarski (zmiana Z.75);
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 307/03 - zobowiązania Prezydenta Miasta do rozwiązania problemu miejsc garażowych na Osiedlu Zawadzkiego - Klonowica;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 196/03 – zmiany Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina obejmującej obszar w rejonie ul. W. Szafera – al. Wojska Polskiego – tor kolarski (zmiana Z.75);
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 247/03 – rozstrzygnięcia protestu Rady Osiedla Nowe Miasto dotyczącego zakazu lokalizacji sklepów o pow. powyżej 400m2 do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowe Miasto – Potulicka (zmiana S-33);
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 253/03 – rozstrzygnięcia protestu firmy Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 254/03 – rozstrzygnięcia protestu dotyczącego dostępu na zaplecze Al. Wojska Polskiego 23, 25, 27, do projektu Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 255/03 – rozstrzygnięcia protestów dotyczących Ośrodka Sportów Siłowych „Flex”, do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 21
  - 256/03 – rozstrzygnięcia protestu dotyczącego pięciu garaży przy Al. Jedności Narodowej 33, do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 257/03 – rozstrzygnięcia protestów dotyczących realizacji zabudowy obok budynku przy ul. Św. Wojciecha 16, do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 7 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 23
  - 258/03 – rozstrzygnięcia protestu państwa Ireny i Tadeusza Celer do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 289/03 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie al. Wojska Polskiego, ul. Międzyparkowej, ul. Wincentego Pola (zmiana Z.68) na obszarze dzielnicy Zachód;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 285/03 – powołania instytucji kultury o nazwie Dom Kultury „Klub Skolwin”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 286/03 – nadania Statutu instytucji kultury o nazwie Dom Kultury „Klub Skolwin”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 287/03 – zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Kultury „Słowianin”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 290/03 – (wersja 2) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasto Szczecin;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 292/03 - powołania Sekretarza Miasta;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 12 Obecnych : 25
  - 299/03 - ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 25
  - 300/03 - opinii o lokalizacji ośrodka gier – kasyna gry w Szczecinie w obiekcie Centrum Handlowo-Rozrywkowe „Galaxy”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 26
  - 304/03 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 305/03 - zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 23
  - 306/03 - wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.