Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2003-11-03

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 220/03 – przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 221/03 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Sowińskiego” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 222/03 – rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Joannę i Janusza Nowosieleckich do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu „Stołczyn-Policka”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 223/03 – rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Jadwigę i Mariusza Kłosowskich do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu „Stołczyn-Policka”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 21
  - 224/03 – rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Panią Marię Bahrynowską do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu „Stołczyn-Policka”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 225/03 – Rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Mariannę i Stanisława Szewczak do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu „Stołczyn-Policka”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 226/03 – rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Pana Bogdana Hajdamowicza do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu „Stołczyn-Policka”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 227/03 – rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Pana Aleksandra Sondeja do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu „Stołczyn-Policka”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 228/03 – rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego przez Pana Jacka Iskrę do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 16
  - 229/03 – rozstrzygnięcia zarzutów wniesionych przez Panią Magdalenę Nowicką i Panią Janinę Nowicką do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  - 230/03 – rozstrzygnięcia protestów wniesionych przez Panią Zofię Kożuszek, Pana Janusza Szypa, Pana Andrzeja Szypa do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 231/03 – rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Radę Osiedla Warszewo do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 232/03 – rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Panią Dorotę Adamczyk do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 233/03 – rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Polski Związek Działkowców, Zarząd Pracowniczych Ogrodów Działkowych im. „Skowrona” w Szczecinie do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 234/03 – rozstrzygnięcia protestu Pani Zofii Nowak do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów Zachodni i Osów Stary”;
nie podjęta
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 6 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 22
  - 235/03 – rozstrzygnięcia protestu Pani Iwony Kirdzik do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów Zachodni i Osów Stary”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 236/03 – rozstrzygnięcia protestu Państwa Bogumiły i Edwarda Bobrowskich do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów Zachodni i Osów Stary”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 237/03 – rozstrzygnięcia protestu Pana Wiesława Święczkowskiego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów Zachodni i Osów Stary”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 238/03 – rozstrzygnięcia protestu operatora sieci komórkowej Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Regionalny w Gdyni ul. Stefana Batorego 28/32, 81-366 Gdynia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów Zachodni i Osów Stary”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 239/03 – rozstrzygnięcia protestów do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów Zachodni i Osów Stary” dotyczących użytku ekologicznego;
nie podjęta
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 240/03 – rozstrzygnięcia protestów do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów Zachodni i Osów Stary” dotyczących rezerwacji terenu dla potrzeb stacji transformatorowej;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 241/03 – rozstrzygnięcia zarzutu Pani Józefy Dziemianko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów Zachodni i Osów Stary”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 242/03 – rozstrzygnięcia zarzutu Państwa Urszuli i Stanisława Trociuk do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów Zachodni i Osów Stary”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 243/03 – rozstrzygnięcia zarzutu Państwa Anny i Ferdynanda Juchy do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów Zachodni i Osów Stary”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 23
  - 244/03 – rozstrzygnięcia zarzutu Pani Tamary Kosmowskiej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów Zachodni i Osów Stary”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 246/03 – rozstrzygnięcia protestu Rady Osiedla Nowe Miasto dotyczącego lokalizacji stacji telefonii komórkowej, do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowe Miasto – Potulicka (zmiana S-33);
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 20
  - 247/03 – rozstrzygnięcia protestu Rady Osiedla Nowe Miasto dotyczącego zakazu lokalizacji sklepów o pow. powyżej 400m2 do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowe Miasto – Potulicka (zmiana S-33);
odesłana do projektodawcy
  - 248/03 – rozstrzygnięcia protestów do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowe Miasto – Potulicka (zmiana S-33), dotyczących likwidacji garaży;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 249/03 – rozstrzygnięcia protestów do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie al. Wojska Polskiego, ul. Międzyparkowej, ul. Wincentego Pola (zmiana Z.68) na obszarze dzielnicy Zachód, dotyczących pawilonów handlowych;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 17
  - 250/03 - rozstrzygnięcia protestów do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie al. Wojska Polskiego, ul. Międzyparkowej, ul. Wincentego Pola (zmiana Z.68) na obszarze dzielnicy Zachód, dotyczących lokalizacji terenów sportu i rekreacji;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
  - 251/03 – wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Komuny Paryskiej – Golisza;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 28
  - 252/03 – zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 259/03 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Szczecina.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 18 Obecnych : 29
 - 204/03 - opinii o lokalizacji ośrodka gier-salonu gry w Szczecinie w obiekcie Centrum Handlowo-Rozrywkowe "Galaxy"
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
 - 208/03 opinii o lokalizacji ośrodka gier-salonu gry w Szczecinie przy ul. Grodzkiej 2
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
 - 207/03 - powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
 - 210/03 - powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapii Uzależnień w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
 - 270/03 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2003
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.