Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
X zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina - posiedzenie II
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2003-10-28

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z IX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 22.09.2003 r.
4. Apel Rady Miasta Szczecina.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 214/03 - wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych o formie organizacyjnej jednostek budżetowych;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 211/03 - zmiany uchwały w sprawie procedury tworzenia, uchwalania i dokonywania zmian budżetu Miasta Szczecina;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 216/03 – wyboru ławników do Sądów Okręgowego i Rejonowego w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 217/03 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
  - 185/03 – zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 197/03 – udzielenia Pani Jolancie Trafarskiej – Kierownikowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Śródmieście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 204/03 - opinii o lokalizacji ośrodka gier – salonu gry w Szczecinie w obiekcie Centrum Handlowo-Rozrywkowe „Galaxy”;
odesłano do projektodawcy
  - 205/03 - opinii o lokalizacji ośrodka gier – kasyna gry w Szczecinie w obiekcie Centrum Handlowo-Rozrywkowe „Galaxy”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 14 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 208/03 - opinii o lokalizacji ośrodka gier – salonu gry w Szczecinie przy ul. Grodzkiej 2;
odesłano do projektodawcy
  - 206/03 - uchylenia uchwały w sprawie miejskich składowisk odpadów bytowych i punktów zlewnych fekaliów w mieście;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 207/03 - powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie;
odesłana na sesję 03.11.2003
  - 210/03 - powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień w Szczecinie;
odesłana na sesję 03.11.2003r
  - 212/03 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  - 198/03 - rozstrzygnięcia protestu Pana Tadeusza Chmielewskiego i Pani Alicji Chmielewskiej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce-Słowieńsko”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 199/03 - rozstrzygnięcia protestu Pana Włodzimierza Wierciaka do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce- Słowieńsko”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 200/03 - rozstrzygnięcia protestu Pana Ireneusza Kurzyńskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce- Słowieńsko”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 201/03 - rozstrzygnięcia protestu Pani Aleksandry Tokarz do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce- Słowieńsko”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 202/03 - rozstrzygnięcia protestu Rady Osiedla „ZACHĘTA” Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce-Słowieńsko”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 23
  - 203/03 - rozstrzygnięcia protestu Państwa Grażyny i Jana Scherbarth do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce- Słowieńsko”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 189/03 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 190/03 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyspa Pucka – południe” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 260/03 - w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli zgodności z obowiązującą uchwałą Rady Miasta działalnosći gospodarczej prowadzonej przez spółkę Rethmann
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 17
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.