Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
VIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2003-07-29

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z VII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 23.06.2003 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 171/03 - skargi Pani Lidii Gołoś;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 170/03 - powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 169/03 - delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 16
  - 68/03 - przyjęcia „Polityki Transportowej dla Miasta Szczecina”;
odesłana do projektodawcy
  - 168/03 - zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 145/03 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” oraz zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 160/03 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 139/03 - kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2004 rok- 2 wersja
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 143/03 - zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szosa Stargardzka;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 144/03 - zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnych nieruchomości gruntowych;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 146/03 - ustanowienia nieodpłatnego prawa użytkowania zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. K. Kolumba 61 w Szczecinie na rzecz Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 150/03 - upoważnienia Zarządu Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 151/03 - upoważnienia Zarządu Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 23
  - 153/03 - sprzedaży w drodze bezprzetargowego zbycia dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Gombrowicza;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 154/03 - określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2003 r.;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 155/03 - zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Centrum Renowacji sp. z o.o. i objęcia udziałów przez Gminę Miasto Szczecin;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 156/03 - wyrażania zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 157/03 - wyrażania zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 158/03 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i „Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na rok 2003;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  - 159/03 - wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami - mieszkaniowymi - 2 wersja
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 161/03 - opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 162/03 - utworzenia Technikum Zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Szczecinie, ul. Szpitalna 15;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 163/03 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
odesłany do projektodawcy
  - 164/03 - podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 167/03 - przyjęcia Szczecińskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
 - 173/03 - sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Lubczyńskiej.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
 - 149/03 - zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ogrodniczej
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 22
 - 174/03 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
 - 176/03 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
6. Zmiana stanowiska Rady Miasta w sprawie zwołania II części sesji RM dotyczącej Klubu Sportowego "Pogoń".
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.