Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
trzecie posiedzenie VI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2003-06-09

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z V zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28.04.2003 r.
4. Wręczenie wyróżnień „Ambasador Szczecina”.
5. Stanowisko Rady Miasta
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 57/03 - zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do spółki „Centrum Handlowe Polska 1” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 58/03 - wyrażenia zgody na rozporządzanie udziałami Gminy Miasto Szczecin w Spółce Centrum Handlowe Polska 1 Sp. z o.o.,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 67/03 - opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania,
odesłana do projektodawcy
  - 70/03 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji p.n. „Pomost spacerowy wraz z tarasem widokowym na Jeziorze Głębokie w Szczecinie”,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 2 Głosujących PRZECIW: 20 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 95/03 - zmiany uchwały o przystąpieniu do realizacji inwestycji pn. „Pomost spacerowy wraz z tarasem widokowym na Jeziorze Głębokie w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 71/03 - wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Dąbskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 72/03 – (wersja 2) opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 29
  - 115/03 - wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 78/03 – (wersja 2) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecina,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 81/03 - sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Prószyńskiego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 82/03 - zmiany uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 83/03 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 94/03 - nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Gumieńce w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 97/03 - rozbudowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej większej od 2000 m2 przy ul. Milczańskiej – Białowieskiej w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 3 Głosujących PRZECIW: 23 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 104/03 - zmiany uchwały w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo wychowawczej pn. "Rodzinny Dom Dziecka Nr 5",
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 105/03 - oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Grupy Energetycznej "ENEA" S.A.,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 24
  - 106/03 - zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 107/03 - sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 108/03 - zmiany przebiegu drogi powiatowej pod nazwą ul. Kaszubska w Mieście Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 109/03 - uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2003-2005",
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 12 Obecnych : 25
  - 113/03 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zakładu Budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji oraz zmieniająca jego statut.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 21
  - 116/03 - zmiany uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej w Szpitalu Miejskim im. Św. Karola Boromeusza.
zdjęta z p.o.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
 -137/03 zmiany uchwały Nr LI/1089/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 kwietnia 2002r o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce-Mieszka I" w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 24
9. Debata nad programem gospodarczym dla miasta Szczecina.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad.