Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
V zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2003-04-28

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z IV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24.03.2003 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 59/03 – zmiany granic portu morskiego od strony lądu w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 60/03 – rozstrzygnięcia protestu do projektu zmiany „Radolin – refulat” (D.68) Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, na obszarze Jeziora Dąbie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 61/03 – zmiany „Radolin – refulat” (D.68) Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, na obszarze Jeziora Dąbie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 62/03 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze-Wielka Kępa” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 63/03 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Zachód” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 64/03 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Klucz-Południe” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 65/03 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna-Pomorska” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 66/03 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-Trzebusz” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 78/03 – szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecina,
odesłany do projektodawcy
  - 79/03 – określenia zasad i warunków przeprowadzania wyłapywania bezdomnych psów na terenie Miasta Szczecina,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 6 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 26
  - 80/03 – udzielenia Panu Witoldowi Kaczyńskiemu – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 85/03 – przyznania dodatku specjalnego dla Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
  - 84/03 – wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Szczecin udziałów w Spółce „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów” Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 86/03 – podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego oraz zamiany nieruchomości Gminy Miasta Szczecin na nieruchomości stanowiące własność Spółki „Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 69/03 – założenia Szkoły Policealnej w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 25
  - 87/03 – założenia XXV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, zmiany organizacji i nazwy Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 24
  - 88/03 – likwidacji Gimnazjum Nr 32 w Szczecinie ul. Strzałowska 27,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 27
  - 89/03 – zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych gimnazjów w Szczecinie prowadzonych przez Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 90/03 – utworzenia Gimnazjum Nr 46 w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14 oraz utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 28
  - 91/03 – nadania imienia Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej przy ul. Kolumba 86 w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 26
  - 92/03 – likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, utworzenia XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie ul. Mączna 4, utworzenia Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1 i zmiany nazwy szkół,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 93/03 – utworzenia Zespołu Szkół Nr 7 w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 26
 -98/03 odwołania Pani Teresie Norkiewicz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
 -99/03 -udzielenia Pani Iwonie Klimowicz- Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
 -100/03 - ustanowienia zabezpieczenia dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie przekazanych i nie rozliczonych kwot środków z Funduszu w formie weksla "in balnco" z klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
 -101/03 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Miasta- Gminy Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
 -102/03 - utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
 - 103/03 - utworzenia obwodów głosowania w domach studenckich
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
6. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecina za 2002 rok:
  6.1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za 2002 rok.
  6.2 Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta Szczecina za 2002 rok.
  6.3. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Szczecina.
  6.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  6.5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2002 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 26
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.