Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
IV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2003-03-24

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z III zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniach 17.02. oraz 10.03.2003 r.,
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 55/03 – zmiany uchwały w sprawie sieci publicznych gimnazjów w Szczecinie prowadzonych przez Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 29
  - 14/03 - regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 30/03 – ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2003 r. do dnia 29 lutego 2004 r.,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 31/03 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Ks. Barnima III Wielkiego 22 na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 12 Obecnych : 27
  - 32/03 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Grupy Energetycznej „ENEA” S.A.,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 21
  - 33/03 – zmieniająca Uchwałę Nr LV/1243/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 września 2002 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Energetyki Szczecińskiej S.A.,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 34/03 – zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2002,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 35/03 – zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2003,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 37/03 – odwołania Pani Stefanii Lemańskiej – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 19
  - 41/03 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 44/03 – zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 50/03 - wystąpienia Gminy Miasto Szczecin ze Spółki Regionalna Agencja Promocji Turystyki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 43/03 – zmiany P.75 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina – rejon ulicy Robotniczej i Grzymińskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 45/03 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 46/03 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-Rokiciny” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 47/03 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia-Urok” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 48/03 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia-Oleszna” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 49/03 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gryfińska-Hangarowa” w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 52/03 – zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 2002,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 53/03 – likwidacji internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 54/03 – likwidacji filii Bursy Szkolnej Integracyjnej w Szczecinie przy ul. Łaziebnej 6/7,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 56/03 – udzielenia Pani Kindze Fladze-Gieruszyńskiej – Dyrektorowi zakładu budżetowego pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
6. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.