Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
III zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina - posiedzenie II
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2003-03-10

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z II zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27.01.2003 r.
4. Stanowiska Klubów Radnych.
5. Przyjęcie w skład Rady Miasta Szczecina nowej radnej:
  - podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta (projekt uchwały nr 28/03),
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - złożenie ślubowania przez radną Małgorzatę Strządałę.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 19/03 – zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedli (ordynacja wyborcza) oraz zmiany Statutu Osiedla,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 29/03 – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 20/03 – zarządzenia wyborów do rad osiedli i powołania Miejskiej Komisji Wyborczej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 18/03 – uznania za nieuzasadnioną skargi na Zarząd Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 21/03 – zmiany uchwały o powołaniu Komisji Inwentaryzacyjnej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 22/03 – upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 23/03 – skargi Pana Zbigniewa Matuszewskiego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 24/03 – skargi Pani Stanisławy Korżeckiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 36/03 - wyboru przedstawiciela Miasta Szczecina do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 38/03 – objęcia akcji Spółki Fabryka Papieru Szczecin – Skolwin S.A.,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 28
  - 42/03 – zbycia udziałów spółki pod firmą „Szczecińska Energetyka Cieplna” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 26
  - 39/03 – czwartej emisji obligacji Gminy Miasto Szczecin oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Prezydenta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 40/03 - piątej emisji obligacji Gminy Miasto Szczecin oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Prezydenta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
 - 51/03 zmiany uchwały o utworzeniu w mieście Szczecinie dzielnic i osiedli
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 324/02 – budżetu Miasta na 2003 rok.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.