Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
II zwyczajna sesja Rady Miasta
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2003-01-27

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
  - I zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniach 21 i 26.11.2002 r.,
  - I wyjątkowej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 6.12.2002 r.
4. Stanowiska Klubów Radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 323/02 – upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do zaciągania zobowiązań,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 26
  - 1/03 – powołania Komisji Doraźnej ds. Statutu Miasta Szczecina,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 2/03 – uchylenia Panu Markowi Banaszkowi – upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 27
  - 3/03 – wyboru Komisji dyscyplinarnej I instancji,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 4/03 – wyboru Komisji dyscyplinarnej II instancji,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 5/03 – zaciągnięcia kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu przy ulicach: Kusocińskiego, Pokoju i Strzałowskiej oraz Kantatowej, Gwarnej i Nad Rudzianką,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 6/03 – (wersja 2) nabycia nieruchomości położonych w kwartale ulic Mickiewicza-Wernyhory-Klonowica-Janickiego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 7/03 – zmieniająca uchwałę w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 8/03 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecina,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 9/03 – delegowania przedstawicieli Miasta Szczecina do Rady Euroregionu „Pomerania”,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 10/03 – stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 11/03 – przekazania właściwemu organowi skargi złożonej przez Pana Andrzeja Banaszaka,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 12/03 – skargi Pani Doroty Carlsen,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 13/03 – ustalenia górnych stawek opłat za przyjęcie odpadów do zagospodarowania na składowiskach,
wycofany przez Z-cę Prezydenta
  - 14/03 – regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
wycofany do projektodawcy
  - 15/03 – obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o.,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 16/03 – Zmieniająca uchwałę w sprawie polityki Miasta Szczecina wobec organizacji pozarządowych,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 25
  - 17/03 – zatwierdzenia przychodów i wydatków „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i „Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na rok 2003.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 24
 - 25/03 powołania Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
 - 26/03 - udzielenie Panu Witoldowi Kaczyńskiemu- p.o. dyr. Miejskiego Ośrodka POmocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 28
 - 27/03 - zmiany uchwały dotyczącej utworzenia spółki Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Spółka z ograniczoną odpwiedzialnością z siedzibą w Szczecinie oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
7. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.