Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
LXII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2006-09-25

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołów z:
  - XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 01.09.2006 r.;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - LXI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 11.09.2006 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 215/06 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 217/06 – 1. uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany D.92 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina; 2. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szczecinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, dotyczącej zmiany planu D.14;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 26
  - 216/06 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 201/06 – wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin;
projekt odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 219/06 – wyrażenia opinii o uznaniu za lasy ochronne lasy położone na terenie Gminy Miasto Szczecin w zarządzie Nadleśnictwa Trzebież;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 222/06 – nadania statutu dla Domu Dziecka Nr 2 „Zielony Dwór” przy ul. Walecznych 23 w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 223/06 – zmiany uchwały w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu złotych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie oraz zasad ustalania wysokości wynagrodzeń na skutek ustalenia wartości punktu;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 206/06 – uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok”;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 205/06 – zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 7 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 23
  - 218/06 – zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 23
  - 221/06 – wydzierżawienia na okres powyżej trzech lat w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie na terenie Wyspy Puckiej;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 27
  - 209/06 – wydzierżawienia na okres piętnastu lat budynku przy ul. Ku Słońcu 121;
projekt odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 213/06 – sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kredowej;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 16
  - 224/06 – zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 207/06 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Arkońskie Niemierzyn;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 225/06 – nadania nazw urzędowych rondu i placowi w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 226/06 – skarg Pana Henryka Klimko.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 229/06 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 230/06 zmieniająca Uchwałę Nr XXII/440/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 21 czerwca 2004r. w sprawie osiedlenia w Gminie Szczecin rodzin narodowości polskiej - repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego ZSRR
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 231/06 zmieniająca Uchwałę Nr XLII/828/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2005r. w sprawie zaproszenia do Gminy Szczecin dwóch rodzin narodowości polskiej - repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z udzielonych ulg i umorzeń.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.