Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
LIV zwyczajna sesja Rady Miasta
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2006-04-10

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 - 73/06 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kniewska” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
 - 74/06 - zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-Trzebusz” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
 -75/06 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Załom Fabryka” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
 -76/06 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
 - 82/06 - rozstrzygnięcia protestów do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie Nowe Miasto – Potulicka dotyczących lokalizacji garażu wielokondygnacyjnego przy ul. Dąbrowskiego;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
 - 83/06 - rozstrzygnięcia protestu do projektu Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie Nowe Miasto Potulicka, dotyczącego lokalizacji dominanty architektonicznej w wysokości 100 metrów przy ul. Potulickiej w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 24
 - 84/06 - rozstrzygnięcia protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie Nowe Miasto – Potulicka, dotyczącego terminu wyłożenia planu do publicznego wglądu, wglądu do postępowania oraz uniemożliwienia realizacji inwestycji budowy obiektów mieszkalnych;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
 - 81/06 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie Nowe Miasto – Potulicka;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
 - 65/06 - odmowy uchylenia uchwały Nr XLV/941/01 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2001 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego";
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
 - 66/06 - odmowy uchylenia uchwały Nr XX/365/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
 - 63/06 - oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
 - 64/06 - ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej działającej na terenie Miasta Szczecin;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
 - 67/06 - szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
 - 68/06 - nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
69/06 - nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
 - 70/06 - nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta” im. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
 - 71/06 - polityki socjalnej Miasta Szczecin oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
 - 72/06 - odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Haliny Świat i powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Krystyny Zawal;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
 - 43/06 - zobowiązania Prezydenta Miasta do wystąpienia do Rady Gminy Police z wnioskiem o korektę granic gmin;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
7. Zamknięcie obrad.