Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
LII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2006-03-14

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołów z:
  - XLIX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 09.01.2006 r.;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - L zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 06.02.2006 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Informacja nt. budowy stacji przeładunku odpadów na Pomorzanach.
  Przyjęcie stanowiska w sprawie wstrzymania budowy stacji przeładunku odpadów na ul. Tama Pomorzańska w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 27
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 35/06 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania zestrzennego „Gumieńce – Derdowskiego” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 27/06 – ustalenia stawek jednostkowych dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie na remonty torowisk;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 28/06 – ustalenia stawek jednostkowych dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie na wymianę słupów trakcji tramwajowej;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 30/06 – regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 26/06 – przyjęcia polityki transportowej oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 23
  - 38/06 – wydzierżawienia na okres trzydziestu lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ulicy Zegadłowicza;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 37/06 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji p.n. „Pomost spacerowy wraz z tarasem widokowym na Jeziorze Głębokie w Szczecinie”;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 41/06 – zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 2005;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 59/06 - podwyższenia kapitału zakladowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  -40/06 – wyrażenia zgody na zwrotne przyjęcie przez Gminę Miasto Szczecin własności nieruchomości i obniżenie kapitału zakładowego Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  -33/06 – przyjęcia polityki kultury fizycznej (S) oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  -34/06 – zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Szczecińskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  -39/06 – wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółki Targowiska i Opłaty Lokalne Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  -36/06 – wystąpienia przez Miasto Szczecin ze Stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji”;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  -32/06 – zmiany nazw i numerów porządkowych placówek oświatowych oraz zmiany niektórych uchwał;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  -10/06 – (wersja 2) zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi;
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  -44/06 – wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
7. Stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące kontroli w zakresie prawidłowości gospodarowania nieruchomościami przez miejskie jednostki organizacyjne i instytucje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z udzielonych ulg i umorzeń.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.