Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2005-09-27

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XLII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniach 18 i 21.07.2005 r.;
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 262/05 - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 215/05 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina „Gumieńce – cmentarz – Bronowicka” na obszarze dzielnicy Zachód;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 26
  - 196/05 – (wersja 2) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gontynka” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 186/05 – (wersja 2) oddania w użytkowanie nieruchomości położonej w Szczecinie przy Pl. Żołnierza Polskiego 2;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 26
  - 187/05 – (wersja 2) wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w nieruchomość położoną przy ul. J. Hoene – Wrońskiego 1 w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 211/05 – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości gruntowej położonej u zbiegu ulic Okulickiego i Kwiatowej;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 216/05 – wydzierżawienia w drodze przetargu na okres wieloletni części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej część działki nr 34/47 z obrębu 3083, położonej przy ulicy Rostockiej 15 z przeznaczeniem na lokalizację tymczasowego centrum handlowego o charakterze ogrodniczym;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 220/05 – zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 234/05 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 221/05 – zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarach miejskich, poprzemysłowych i powojskowych miasta Szczecina nr XXXI/617/05 z dnia 10.01.2005 r.;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 213/05 – zmiany Uchwały Nr XVIII/573/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Dzienny Dom Pomocy Społecznej” oraz utworzenia w jego miejsce jednostki budżetowej i Uchwałę Nr XVIII/575/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu Budżetowego pod nazwą „Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2” oraz utworzenia w jego miejsce jednostki budżetowej;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 219/05 – zmiany Uchwały Nr XVIII/574/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży” oraz utworzenia w jego miejsce jednostki budżetowej, a także nazwy jednostki budżetowej i zmiany statutu;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 223/05 – zmiany uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” oraz przyjęcia Statutu „Miejskiej Izby Wytrzeźwień”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 226/05 – wysokości opłaty związanej z pobytem w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 217/05 – wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Szczecin udziałów w Spółce „Szczeciński Fundusz Pożyczkowy” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 218/05 – ustalenia stawek jednostkowych dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie na remonty torowisk;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 239/05 – pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy ks. Bogusława X w Szczecinie na odcinku od pl. Zamenhofa do pl. Zgody;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 240/05 – zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 185/05 – zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla Gminy Police;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 222/05 – zaproszenia do Gminy Szczecin dwóch rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 153/05 – wystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin z Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast i Portów (IACP);
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 212/05 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Zawadzkiego Klonowica;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 241/05 – przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Ku Słońcu, Kasprzaka, Mikołajczyka, Litwinowicza w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 238/05 – nadania nazwy urzędowej ulicom w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 231/05 – zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 237/05 – zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecina i określenia zakresu ich działania;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 26
  - 242/05 – ustalenia składu osobowego Komisji ds. Sportu Rady Miasta Szczecin;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 243/05 – zmiany kategorii dróg w mieście Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 244/05 – zmiany kategorii dróg w mieście Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 245/05 – zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych w mieście Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 246/05 – zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 247/05 – zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli prawidłowości gospodarowania nieruchomościami przez miejskie jednostki organizacyjne i instytucje;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 233/05 - określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2005;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 227/05 - zasad gospodarowania mieniem Gminy Misto Szczecin w celu wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 249/05 - zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminów udzielania stypendiów dla uczniów i studentów finansowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: `23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 250/05 - zmiany uchwały w sprawie programu stypendialnego dla uczniów i studentów finasnowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 251/05 - ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 260/05 - przekazania środków finansowych z budżetu Gminy Miasta Szczecin w drodze podwyższenia kapitału zakładowego spółce Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 261/05 - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
odesłany do projektodawcy
  - 252/05 - przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo" w Szczecinie.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z udzielonych ulg i umorzeń.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin;
  - Prezydenta Miasta Szczecin.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.