Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin - II posiedzenie
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2005-07-21

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XLI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 20.06.2005 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 201/05 – utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz areszcie śledczym;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 202/05 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie miasta-gminy Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 181/05 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Derdowskiego” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 196/05 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gontynka” w Szczecinie;
projekt odesłany do wnioskodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 171/05 – sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulic Emilii Sczanieckiej i ul. 1 Maja oraz wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja i ul. Bożeny;
projekt odesłany do wnioskodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 180/05 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 177/05 – zmiany Uchwały Nr XXXVI/688/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz „Żłobkach Miejskich” w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 163/05 – zmiany uchwały w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 179/05 – zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji lub tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 154/05 – zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 178/05 – oddania w użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Dębogórskiej 31, 32, 33 w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 183/05 – zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy: ul. Lubawskiej 1, 1 a, 3, 3a, 5, 5a, Miodowej, Ogrodniczej 86, 88 na drogi wewnętrzne na Podzamczu;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 187/05 – wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w nieruchomość położoną przy ul. J. Hoene – Wrońskiego 1 w Szczecinie;
projekt odesłany do wnioskodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 188/05 – oddania w użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. I. Łukasiewicza 8 w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 192/05 – zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 182/05 – zaopiniowania inwestycji infrastrukturalnych „Budowa infrastruktury portowej na Ostrowie Grabowskim” oraz „Budowa infrastruktury dla Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego”;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 191/05 – zaopiniowania inwestycji polegającej na przebudowie drogi A-6 na odcinku Klucz – Kijewo (od km 13+937,50 do km 21+671,50)wraz z mostem M – 14, z\ estakadą E – 24 i wiaduktami WD – 15 – WD – 27;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 204/05 – zaopiniowania inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S-3 na odcinku Klucz – granica województwa Zachodniopomorskiego;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 198/05 – zaopiniowania projektu planu ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 184/05 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 200/05 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 190/05 – zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 193/05 – nadania nazwy urzędowej ulicom w Szczecinie oraz ustalenia nowego przebiegu ulicy;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 197/05 – oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 195/05 – skargi Pana Henryka Klimko;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 206/05 - nadania sztandaru Straży Miejskiej;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 205/05 - zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 210/05 w sprawie przyjęcia regulaminów udzielania stypendiów dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz za środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 199/05 – odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Szczecin;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 194/05 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2005 rok;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 207/05 - opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie - S.P.Z.O.Z.;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 23
  - 208/05 - wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 209/05 - wyrażenia zgody na objęcie działek specjalną strefą ekonomiczną;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 203/05 – wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.