Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2005-05-16

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie wyróżnień „Ambasador Szczecina 2004”.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
  - XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 30.03.2005 r. ;
  - XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 11 i 18.04.2005 r.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Informacja w sprawie budowy ul. Nowokrakowskiej (Europejskiej).
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 329/04 – (wersja 2) wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005 – 2008;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 107/05 – zmiany obwodów szkolnych;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 108/05 – zmiany obwodów szkolnych;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  - 109/05 – przekształcenia szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne, likwidacji szkół dla dorosłych oraz zmiany organizacji Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. Henryka Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 110/05 – przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, ul. Portowa 21;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 111/05 – założenia szkoły ponadgimnazjalnej, przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, ul. Unisławy 32/33;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 112/05 – przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Saperów Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
  - 113/05 – przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną w Zespole Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. Sowińskiego 1;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 114/05 – przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17 a;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 115/05 – przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. Sowińskiego 3;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 116/05 – założenia szkoły ponadgimnazjalnej, przekształcenia szkoły ponadpodstawowej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. 3 Maja 1a;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 117/05 – założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima w Szczecinie, ul. Grzymińska 6;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 118/05 – założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, ul. Szpitalna 15;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 119/05 – założenia szkoły ponadgimnazjalnej, likwidacji Internatu oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, ul. Klonowica 14;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 120/05 – założenia szkoły ponadgimnazjalnej, przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie, ul. Racibora 60;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 121/05 – założenia szkoły ponadgimnazjalnej, likwidacji szkoły ponadpodstawowej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 122/05 – założenia szkoły policealnej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie, ul. Willowa 2/4;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 123/05 – zmiany nazw i numerów porządkowych placówek oświatowych oraz zmiany uchwały Nr XIV/294/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 grudnia 2003 r.;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 129/05 – założenia szkoły ponadgimnazjalnej, zmiany nazwy oraz zmiany organizacji Ośrodka Dokształcania Zawodowego i Szkoły Rzemiosł w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 67/05 – zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 14 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 82/05 – zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin;
wycofana przez wnioskodawcę
  - 105/05 – skargi Pana Bogusława Polakiewicza;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 124/05 – zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 127/05 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 131/05 – uchylenia uchwały Nr XXII/426/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 21.06.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie Alei Wojska Polskiego i ul. Monte Cassino i przy ul. Pawła Jasienicy 8 oraz wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 1, 2;
wycofana do wnioskodawcy
  - 147/05 - zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi;
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
  - 146/05 - zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli prowidłowości gospodarowania nieruchomościami przez miejskie jednostki organizazcyjne i instytucje.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.