Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
LVI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
III
Data sesji:
2002-09-30

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
  - LV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 16 września 2002 r.
4. Stanowiska.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 260/02 – (wersja 2) przyjęcia Statutu Miasta Szczecina
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 33 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 38
  - 274/02 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 32
  - 275/02 – podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 31 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 36
  - 276/02 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 124, stanowiącej własność Gminy Miasta Szczecina na rzecz użytkownika wieczystego – Inspektorii Salezjańskiej p.w. Św. Wojciecha z siedzibą w Pile
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 31
  - 277/02 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Energetyki Szczecińskiej S.A.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 288/02 – (wersja 2) utworzenia spółki Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 33 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 34
  - 285/02 – wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Stocznię Szczecińską Nowa Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 34
  - 279/02 – zmiany K.35 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 32
  - 280/02 – przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 30
  - 281/02 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum A” w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 282/02 – zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 32
  - 283/02 – lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 przy al. Bohaterów Warszawy – ul. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 29
  - 286/02 – zmieniająca uchwałę w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 29
  - 289/02 – nadania nazw urzędowych ulicom i placom w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 36
  - 291/02 – sprzedaży na rzecz Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Pokoju – stanowiącej mienie Gminy Szczecin
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 31
  - 293/02 – przyjęcia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 34 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 35
  - 294/02 – przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 33
  - 295/02 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2002 rok
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 37
  - 296/02 – wyrażenia zgody na bezprzetargowej zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Mickiewicza
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 36 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 36
 - 297/02 w sprawie uznania za nieuzasadnioną skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
 - 298/02 wariant I - (wersja 2) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Spółki "Szczecińskie Centrum Renowacyjne" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 32 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 33
 - 298/02 wariant II- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia spółki "Szczecińskie Centrum Renowacyjne" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 - 302/02 - w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Miasta Szczecina.
6. Informacja w sprawie SSA POGOŃ przedstawiona przez Pana Lesa Gondora.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Zarządu Miasta Szczecina.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.