Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
LV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
III
Data sesji:
2002-09-16

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
  - LIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 17 czerwca 2002 r.,
  - V wyjątkowej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24 czerwca 2002 r.,
  - II uroczystej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 8 lipca 2002 r.,
  - LIV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 8 lipca 2002 r.
4. Stanowiska.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 - 287/02 sprostowania omyłek w uchwale Rady Miasta Szczecina dotyczącej utworzenia na terenie Miasta - Gminy Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 41 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 42
  - 249/02 - podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 10 Obecnych : 36
  - 250/02 - założenia Przedszkola Publicznego Nr 34 w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 33 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 37
  - 251/02 - wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecina na 2003 rok
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 34
  - 252/02 - zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kredowej 8
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 38
  - 253/02 - zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 36
  - 254/02 - zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Cegielskiego 15a
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 36
  - 255/02 - zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Belgradzkiej 5
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 34
  - 256/02 - wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zbójnickiej
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 34 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 35
  - 257/02 - wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Włodzimierza Ostoi – Zagórskiego
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 31
  - 258/02 - zmieniająca uchwałę w sprawie delegowania przedstawicieli Miasta Szczecina do Rady Euroregionu „Pomerania”
Projekt odesłany do projektodawcy
  - 259/02 - uznania za nieuzasadnioną skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 31
  - 260/02 – (wersja 2) przyjęcia Statutu Miasta Szczecina
Odesłano do projektodawcy
  - 261/02 – (wersja 2) zmiany uchwały Rady Miasta Szczecina z dnia 06 maja 2002 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 36 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 38
  - 262/02 - zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy publicznej dla przedsiębiorstw
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 37 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 38
 - 285/02 wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Stocznię Szczecińską Nowa Sp. zo.o. z siedzibą w Szczecinie
Odesłano do projektodawcy
  - 263/02 - przyjęcia polityki mieszkaniowej Miasta Szczecina
Odesłano do projektodawcy
  - 264/02 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2002-2005
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 34
  - 265/02 – wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Włodzimierza Ostoi – Zagórskiego (dz. 2/1 obr 81 N/O)
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 32
  - 266/02 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Energetyki Szczecińskiej S.A.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 30
  - 267/02 - oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława Kostki w Szczecinie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jana Chryzostoma Paska stanowiącej mienie Gminy Miasto Szczecin
WYCOFANA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
  - 268/02 – Upoważnienia Zarządu Miasta Szczecina do zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji związanych z modernizacją Stadionu Miejskiego w Szczecinie przy ul. Twardowskiego
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 33 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 43
  - 269/02 – Przyjęcia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  - 270/02 – Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2002
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 36 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 41
  - 271/02 – Wprowadzenia zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi, umarzania i udzielania innych ulg w spłacie wierzytelności w tytułu najmu komunalnych lokali użytkowych oraz zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin oraz udzielenia innych ulg w spłacie tych należności
ODESŁANO DO PROJEKTODAWCY
  - 273/02 – Utworzenia placówki opiekuńczo wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 5”
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 43 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 44
 - 284/02 utworzenia spółki Sczeciński Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.
 - 288/02 utworzenia spółki Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.
 - 290/02 uchwały Zgromadzenia Wspólników "Szczecińskiej Energetyki Cieplnej" Sp. zo.o. w Szczecinie.
projekt został odrzucony
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
7. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Zarządu Miasta Szczecina.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.