Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
LIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
III
Data sesji:
2002-07-08

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 2 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 5
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z LII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27.05.2002 r.
4. Sprawozdanie z prac Zespołu ds. Stoczni Szczecińskiej.
4.1. Przyjęcie stanowiska Rady Miasta
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 50 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 50
4.2. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 248/02 w sprawie gminnego dodatku mieszkaniowego
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 38 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 46
5. Stanowiska.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 40
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 36
  - 217/02 – uchylająca uchwałę w sprawie repatriacji z Kazachstanu małżeństwa narodowości polskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 36
  - 220/02 – kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2003 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 32 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 43
  - 221/02 – utworzenia filii Domu Kultury „Słowianin” pod nazwą Klub „Skolwin”, z siedzibą przy ul. Stołczyńskiej 163 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Kultury „Słowianin”,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 31 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 222/02 – zatwierdzenia priorytetów w konkursie grantowym dla organizacji pozarządowych w roku 2003,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 34
  - 223/02 – wyrażenia opinii w sprawie przedłożonego przez Zarząd Huty Szczecin S.A. programu restrukturyzacji na lata 2002-2010,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 225/02 (wersja 2) - zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2002 r.,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 33
  - 244/02 – zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 32 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 35
  - 241/02 – zbycia udziałów w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 33
  - 246/02 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2002 r.,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 32
  - 226/02 – podwyższenia kapitału zakładowego „Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego”,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 32
  - 231/02 – zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Spółki „Szczecińskie Centrum Renowacyjne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
PROJEKT WYCOFANY
  - 227/02 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 31 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 232/02 – udzielenia Pani Iwonie Klimowicz – Kierownikowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 31 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 233/02 – udzielenia Pani Zofii Polakowskiej – Koordynatorowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 31 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 234/02 – udzielenia Pani Barbarze Masnej – Kierownikowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 235/02 – udzielenia Pani Marii Góreckiej – starszemu pracownikowi socjalnemu – Koordynatorowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 22 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 30
  - 236/02 – udzielenia Pani Ewie Piepiorze – Kierownikowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zachód w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 31
  - 237/02 – udzielenia Pani Joannie Gellerze – specjaliście pracy socjalnej – Koordynatorowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zachód w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
  - 238/02 – udzielenia Pani Janinie Drożyńskiej – Kierownikowi Działu Instytucji Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 239/02 – udzielenia Pani Izabeli Łobacz – Kierownikowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 240/02 - udzielenia Pani Agnieszce Kazaneckiej – starszemu pracownikowi socjalnemu – Koordynatorowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 242/02 – bezprzetargowego wydzierżawienia działek gruntu położonych przy ul. Legnickiej 3, 3a,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 30
  - 247/02 uchylająca uchwałęw sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Miasto Szczecin a Województwem Zachodniopomorskim
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 30
  - 245/02 – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta,
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 30
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Zarządu Miasta Szczecina.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.