Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
LII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
III
Data sesji:
2002-05-27

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
 - L zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25.03.2002 r.
 - LI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 15.04.2002 r.
4. Stanowiska.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 -215/02 nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 2 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 65.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 46 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 46
  - 57/02 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego (wariant I – grupy radnych i II – Zarządu Miasta)
  - 80/02 - sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Modrej dz. 3/4 z Obrębu 45 Pogodno
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: o WSTRZYMAŁO SIĘ: 12 Obecnych : 41
  - 81/02 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Podgórnej 48
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 43
  - 170/02 - uznania za nieuzasadnioną skargi na Zarząd Miasta
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 37
  - 171/02 - uznania za nieuzasadnioną skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 33
  - 172/02 - wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego gen. Mieczysława Ludwika Borutę Spiechowicza
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 35 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 36
  - 173/02 - zmian organizacyjnych Przedszkola Publicznego Nr 16 w Szczecinie ul. Wiślana 12 oraz Przedszkola Publicznego Nr 45 w Szczecinie ul. Czwójdzińskiego 9a
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 32 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 32
  - 174/02 - zmian organizacyjnych Przedszkola Publicznego Nr 12 w Szczecinie ul. Zaściankowa 1 oraz Przedszkola Publicznego Nr 60 w Szczecinie ul. Romera 5
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 33 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 34
  - 175/02 - zmian organizacyjnych Przedszkola Publicznego Nr 76 w Szczecinie ul. Stołczyńska 163 oraz Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie ul. Hoża 8/10
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 33 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 35
  - 176/02 - zmian organizacyjnych Przedszkola Publicznego Nr 68 w Szczecinie ul. Waryńskiego 6 oraz Przedszkola Publicznego Nr 6 w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 211
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 34 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 35
  - 177/02 - zmian organizacyjnych Przedszkola Publicznego Nr 19 w Szczecinie ul. Junacka 13 oraz Przedszkola Publicznego Nr 50 w Szczecinie ul. Niny Rydzewskiej 13/15
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 33 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 35
  - 178/02 - zmian organizacyjnych Przedszkola Publicznego Nr 15 w Szczecinie ul. Chlebowa 4 oraz Przedszkola Publicznego Nr 51 w Szczecinie ul. Krzywa 59
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 34 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 35
  - 179/02 - przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu z siedzibą w Szczecinie
  - 180/02 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków "Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" i "Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" na rok 2002
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 32 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 42
  - 182/02 - rozwiązania umowy o pracę z radnym Leszkiem Duklanowskim
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 31 Głosujących PRZECIW: 22 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 54
  - 183/02 - zmiany uchwały o powołaniu Komisji Inwentaryzacyjnej
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 38
  - 184/02 – (wersja 2) oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Energetyki Szczecińskiej S.A.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 37
  - 187/02 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina z dnia 21 stycznia 2002 w sprawie sprzedaży na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Szczecinie nieruchomości gruntowej położnej przy ul. Lwowskiej
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 33
  - 188/02 - zasad i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 33 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 34
 -189/02 (wersja 2) prywatyzacji gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 30
  - 190/02 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 36 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 37
  - 191/02 - zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2002
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 31 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 33
  - 192/02 - zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2001
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 33 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 34
  - 198/02 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych miasta Szczecina*
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 32
  - 199/02 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2002-2005*
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 31
  - 200/02 - udzielenia Markowi Banaszkowi – Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej*
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 32
 -205/02 określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2002.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 32 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 33
  - 212/02 - przystąpienia do realizacji inwestycji p.n. „Pomost spacerowy wraz z tarasem widokowym na Jeziorze Głębokie w Szczecinie”*
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 34
  - 213/02 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2002 r.**
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 40
6. Informacja Prezydenta w sprawie sporu pomiędzy miastem i Spółką Euroinvest Saller Sp. z o.o. oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Zarządu Miasta Szczecina.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.