Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
L zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
III
Data sesji:
2002-03-25

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XLIX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25.02.2002 r.
4. Stanowiska.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 - 56/02 - utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej” w Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 38 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 49
 - 57/02 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
 - 62/02 - podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 36 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 37
 - 63/02 - odmowy uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Szczecinie w sprawie umów partycypacyjnych określających wzajemne zobowiązania i świadczenia na rzecz budowy parkingów
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 36 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 42
 - 64/02 - zbycia udziałów w spółce „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów” Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 38 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 40
 - 65/02 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
 - 68/02 - zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 33 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 36
 - 67/02 - powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecina i nadania jej statutu
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 31
 - 70/02 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 2001 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 33 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 33
 - 71/02 - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do spółki „Centrum Handlowe Polska 1” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 35 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 38
 - 72/02 – przeniesienia filii instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie: Filii nr 13 przy ul. Obotryckiej 2 do Filii nr 9 przy ul. Księżnej Zofii 2 wraz ze zmianą numeracji filii przy ul. Księżnej Zofii 2 z numeru 9 na numer 13
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 31
 - 73/02 – oddania w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Melchiora Wańkowicza 1
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 31 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 31
 - 74/02 – oddania w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Antoniego Kaliny 28a
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 31 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
 - 75/02 – oddania w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 53a
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
 - 76/02 – zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych Centrum-Prawobrzeże oraz utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zmiany uchwały w sprawie prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 33
 - 77/02 – ustalenia kategorii drogi pod nazwą ul. Sambora w Mieście Szczecinie
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 34 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 34
 - 78/02 – przekazania do realizacji zadania dotyczącego budowy na gruncie komunalnym u zbiegu ul. Wiśniowej i Uroczej w Szczecinie boiska sportowego
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 35 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 35
 - 79/02 – przekazania do realizacji zadania polegającego na urządzeniu na gruncie komunalnym przy ul. Sandomierskiej w Szczecinie placu zabaw dla dzieci
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 37 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 37
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli w sprawie prawidłowości dokonania przekształceń w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których Miasto Szczecin było lub jest organem założycielskim.
7. Sprawozdania Komisji stałych Rady Miasta z działalności w roku 2001.
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
9. Sprawozdanie z działalności:
 - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
 - Zarządu Miasta Szczecina.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.