Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLVIII zwyczajna sesja Rady Miasta
Numer kadencji:
III
Data sesji:
2002-01-21

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XLVII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 17.12.2001r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 55 Głosujących PRZECIW: 40 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 100
4. Stanowiska
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 - 191/01 zniesienia nazwy urzędowej ulicy Władysława Kowalenki w Szczecinie.
 - 200/01 Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2002-2005
 - 199/01 przekazania do realizacji zadania dotyczącego utrzymania w czystości terenu rekreacyjnego na gruncie komunalnym przy ul jaworowej- Zegadłowicza
 - 206/01 sprzedaży na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Szczecinie nieruchomości gruntowej przy ul. Lwowskiej dz.33/3 z Obrębu 132 Pogodno- stanowiącej mienie Gminy Szczecin.
 - 207/01 oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej Miasta Szczecina położonej w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej.
 - 208/01 oddania w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Granitowej.
 - 209/01 zmieniająca uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika, upamiętniającego wydarzenia grudnia 1970 roku w Szczecinie
 - 229/01 odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
 - 212/01 zmieniająca uchwałę nr I/W/5/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 listopada 1998r w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecina i określenie zakresu ich działania.
 - 213/01 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta.
 - 225/01 zasad polityki czynszowej obowiązujących w mieszkaniowym zasobie gminy miasto Szczecin.
 - 226/01 oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Opatrzności Bożej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wańkowicza dz. 66/1 z obrębu 70 Dąbie, stanowiącej mienie gminy Szczecin.
 - 227/01 Porozumienia z Gminą Police
 - 230/01 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia spółki z o.o. z udziałem miasta pracowników Miejskiego Zakładu Usług Sanitarnych i zagranicznego podmiotu gospodarczego oraz wydzerżawienia tej spółce nieruchomości.
 - 231/01 uchylenia uchwały nr XLVII/975/01 z dnia 17 grudnia 2001r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy placowi w mieście Szczecinie.
 - 01/02 zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków "Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" i "Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" na rok 2002.
 - 2/02 ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Miasto Szczecin.
 - 03/02 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom i placom w mieście Szczecinie
 - 04/02 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom w Szczecinie
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
7. informacja Zarządu Miasta w sprawie stanu negocjacji ze Sportową Spółką Akcyjną "Pogoń"
8. Przedstawienie alternatywnej koncepcji rozwiąń dla szczecińskiej piłki nożnej
9. Sprawozdanie z działalności
 - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina
 - Zarządu Miasta Szzcecina
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione
11. Zamknięcie obrad.