Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
III
Data sesji:
2001-12-17

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XLVI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniach 26.11.01 i 03.12.2001r.
4. Stanowiska
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
218/01 - w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2001r.
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 25 Obecnych : 50
197/01 - opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej polegające na dostawie wody i wprowadzeniu ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
198/01 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
220/01 - zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej.
204/01 - odpłatnosci za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym
palec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 13 Obecnych : 45
214/01 - w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku
205/01 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom
216/01 - w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Szczecinie oraz sposobu ich pobierania
217/01 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problamów Alkoholowych na rok 2002.
190/01 - w sprawie budżetu miasta na 2002 rok
176/01 - nadania nazw urzędowych ulicom i placom w Szczecinie
193/01 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy placowi w miescie Szczecinie
201/01 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za przejazdy taksówkami osobowymi na obszarze Gminy- Miasta Szczecin.
202/01 - określenia na rok 2002 limitu nowych zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówkami na obszarze Gminy -Miasta Szczecin
219/01 - w sprawie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
222/01 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
223/01 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółka z oo.o.
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Sprawozdanie z działalnosci:
 - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina
 - Zarządu Miasta Szczecina
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione
9. Zamknięcie obrad